ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

ที่ รายการ รายละเอียด
1001 สพป.กรุงเทพมหานคร
101701 สพม.เขต 1
101702 สพม.เขต 2
101703 สพม.เขต 3
101704 สพม.เขต 4
101705 สพม.เขต 5
101706 สพม.เขต 6
101707 สพม.เขต 7
101708 สพม.เขต 8
101709 สพม.เขต 9
101710 สพม.เขต 10
101711 สพม.เขต 11
101712 สพม.เขต 12
101713 สพม.เขต 13
101714 สพม.เขต 14
101715 สพม.เขต 15
101716 สพม.เขต 16
101717 สพม.เขต 17
101718 สพม.เขต 18
101719 สพม.เขต 19
101720 สพม.เขต 20
101721 สพม.เขต 21
101722 สพม.เขต 22
101723 สพม.เขต 23
101724 สพม.เขต 24
101725 สพม.เขต 25
101726 สพม.เขต 26
101727 สพม.เขต 27
101728 สพม.เขต 28
101729 สพม.เขต 29
101730 สพม.เขต 30
101731 สพม.เขต 31
101732 สพม.เขต 32
101733 สพม.เขต 33
101734 สพม.เขต 34
101735 สพม.เขต 35
101736 สพม.เขต 36
101737 สพม.เขต 37
101738 สพม.เขต 38
101739 สพม.เขต 39
101740 สพม.เขต 40
101741 สพม.เขต 41
101742 สพม.เขต 42
1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1201 สพป.นนทบุรี เขต 1
1202 สพป.นนทบุรี เขต 2
1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1
1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2
1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1501 สพป.อ่างทอง
1601 สพป.ลพบุรี เขต 1
1602 สพป.ลพบุรี เขต 2
1701 สพป.สิงห์บุรี
1801 สพป.ชัยนาท
1901 สพป.สระบุรี เขต 1
1902 สพป.สระบุรี เขต 2
2001 สพป.ชลบุรี เขต 1
2002 สพป.ชลบุรี เขต 2
2003 สพป.ชลบุรี เขต 3
2101 สพป.ระยอง เขต 1
2102 สพป.ระยอง เขต 2
2201 สพป.จันทบุรี เขต 1
2202 สพป.จันทบุรี เขต 2
2301 สพป.ตราด
2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
2601 สพป.นครนายก
2701 สพป.สระแก้ว เขต 1
2702 สพป.สระแก้ว เขต 2
3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1
3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2
3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3
3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4
3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5
3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6
3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7
3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1
3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2
3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3
3301 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
3501 สพป.ยโสธร เขต 1
3502 สพป.ยโสธร เขต 2
3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
3701 สพป.อำนาจเจริญ
3801 สพป.บึงกาฬ
3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1
4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2
4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3
4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4
4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5
4101 สพป.อุดรธานี เขต 1
4102 สพป.อุดรธานี เขต 2
4103 สพป.อุดรธานี เขต 3
4104 สพป.อุดรธานี เขต 4
4201 สพป.เลย เขต 1
4202 สพป.เลย เขต 2
4203 สพป.เลย เขต 3
4301 สพป.หนองคาย เขต 1
4302 สพป.หนองคาย เขต 2
4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1
4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2
4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3
4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
4701 สพป.สกลนคร เขต 1
4702 สพป.สกลนคร เขต 2
4703 สพป.สกลนคร เขต 3
4801 สพป.นครพนม เขต 1
4802 สพป.นครพนม เขต 2
4901 สพป.มุกดาหาร
5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
5101 สพป.ลำพูน เขต 1
5102 สพป.ลำพูน เขต 2
5201 สพป.ลำปาง เขต 1
5202 สพป.ลำปาง เขต 2
5203 สพป.ลำปาง เขต 3
5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
5401 สพป.แพร่ เขต 1
5402 สพป.แพร่ เขต 2
5501 สพป.น่าน เขต 1
5502 สพป.น่าน เขต 2
5601 สพป.พะเยา เขต 1
5602 สพป.พะเยา เขต 2
5701 สพป.เชียงราย เขต 1
5702 สพป.เชียงราย เขต 2
5703 สพป.เชียงราย เขต 3
5704 สพป.เชียงราย เขต 4
5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1
6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2
6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
6301 สพป.ตาก เขต 1
6302 สพป.ตาก เขต 2
6401 สพป.สุโขทัย เขต 1
6402 สพป.สุโขทัย เขต 2
6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1
6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2
6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3
6601 สพป.พิจิตร เขต 1
6602 สพป.พิจิตร เขต 2
6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
7001 สพป.ราชบุรี เขต 1
7002 สพป.ราชบุรี เขต 2
7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
7301 สพป.นครปฐม เขต 1
7302 สพป.นครปฐม เขต 2
7401 สพป.สมุทรสาคร
7501 สพป.สมุทรสงคราม
7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1
7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2
7701 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
8101 สพป.กระบี่
8201 สพป.พังงา
8301 สพป.ภูเก็ต
8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
8501 สพป.ระนอง
8601 สพป.ชุมพร เขต 1
8602 สพป.ชุมพร เขต 2
9001 สพป.สงขลา เขต 1
9002 สพป.สงขลา เขต 2
9003 สพป.สงขลา เขต 3
9101 สพป.สตูล
9201 สพป.ตรัง เขต 1
9202 สพป.ตรัง เขต 2
9301 สพป.พัทลุง เขต 1
9302 สพป.พัทลุง เขต 2
9401 สพป.ปัตตานี เขต 1
9402 สพป.ปัตตานี เขต 2
9403 สพป.ปัตตานี เขต 3
9501 สพป.ยะลา เขต 1
9502 สพป.ยะลา เขต 2
9503 สพป.ยะลา เขต 3
9601 สพป.นราธิวาส เขต 1
9602 สพป.นราธิวาส เขต 2
9603 สพป.นราธิวาส เขต 3
NULL สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน