ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
33010089 บ้านอาลัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010100 บ้านทาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010121 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010122 บ้านหนองเทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010123 บ้านโคก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010124 บ้านยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010141 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010147 บ้านทุ่งพาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010150 บ้านบกขี้ยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010189 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010199 บ้านลุมภู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010200 บ้านหนองนาเวียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010211 บ้านแวด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010166 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010167 บ้านโพนงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010185 บ้านหนองตลาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010261 บ้านเปือยประชาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010267 บ้านหนองเตย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010053 อนุบาลศรีสะเกษ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010054 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010061 บ้านหมากเขียบ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010213 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010214 บ้านหนองนาโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010228 บ้านกะเอิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010091 บ้านพะแนงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010125 บ้านหนองกี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010135 บ้านกอกหัวนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010140 บ้านสีถาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010144 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010146 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010152 บ้านทุ่งมั่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010191 บ้านสะพุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010160 บ้านเท่อเล่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010171 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010177 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010184 บ้านนาม่องนาเมือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010246 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010255 อนุบาลพยุห์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010257 บ้านหนองรัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010019 บ้านขมิ้น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010028 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010049 บ้านหนองสาดโนนเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010057 บ้านก่อโนนหล่อง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010064 บ้านยางกุดนาคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010072 บ้านโนนติ้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010074 บ้านจอมวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010236 บ้านเห็นอ้ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010240 บ้านสะมัด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010244 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010083 บ้านอีต้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010086 บ้านหนองทามใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010088 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010108 บ้านหนองโอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010113 บ้านขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010117 บ้านนาดี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010142 บ้านหนามแท่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010148 บ้านหนองถ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010154 บ้านอีปาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010194 บ้านสวนกล้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010207 บ้านหนองแลงระไง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010208 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010182 บ้านเวาะวิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010251 บ้านสร้างหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010265 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010270 บ้านหนองออ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010036 บ้านโพนค้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010040 บ้านโนนแย้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010041 บ้านเอกสร้างเรือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010051 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010076 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010223 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010237 บ้านหนองตาเชียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010092 บ้านผักบุ้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010097 บ้านหนองมะแซว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010104 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010126 บ้านกล้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010205 บ้านสบาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010164 บ้านโปร่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010174 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010181 บ้านหนองสนม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010183 บ้านหยอด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010245 บ้านตำแยหนองเม็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010254 บ้านโคกเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010007 บ้านแดงเหล่ายอด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010008 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010020 บ้านเสือบอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010021 บ้านโนนแกด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010031 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010038 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010042 มหาราช 3 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010058 บ้านโพนแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010073 บ้านบอนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010216 บ้านเจ้าทุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010219 บ้านหนองกันจอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010226 บ้านสร้างสะแบง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010243 บ้านตีกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010096 บ้านดูนสิม(อสพป.8) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010099 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010109 บ้านพันลำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010128 บ้านหนองกก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010130 บ้านละทาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010131 บ้านกอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010132 บ้านเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010192 บ้านคูบ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010195 บ้านยางน้อยตองปิด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010198 บ้านบัวระรมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010202 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010203 บ้านรุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010210 บ้านละเอาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010186 บ้านเหล่าฝ้าย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010268 บ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010001 บ้านคูซอด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010006 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010012 ตะดอบวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010025 บ้านหนองคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010032 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010059 บ้านแกประชาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010077 บ้านยางชุมใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010080 บ้านดินดำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010220 บ้านดงยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010227 อนุบาลวังหิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010229 บ้านโพนดวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010230 บ้านหัววัวหนองนารี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010095 บ้านดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010102 บ้านเจี่ย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010103 บ้านโนนผึ้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010107 บ้านหนองบัวไชยวาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010114 บ้านจิกกะลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010187 บ้านโนนหนองสิม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010188 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010201 บ้านหนองบาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010204 บ้านหนองพะแนง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010156 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010173 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010180 บ้านก้อนเส้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010256 บ้านคูเมือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010030 บ้านบก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010043 บ้านโนนอีปังโพนวัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010065 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010066 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010068 บ้านคอนกาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010081 บ้านผักขะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010215 บ้านสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010238 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010082 บ้านหนองอีกว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010084 บ้านมะกรูด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010085 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010087 บ้านจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010105 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010116 บ้านเกาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010129 บ้านโพธิ์ลังกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010149 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010196 บ้านกะวัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010161 บ้านร่องเก้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010179 บ้านหนองกุงสนามชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010250 บ้านโนนเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010269 บ้านหนองค้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010011 บ้านซำโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010017 บ้านฮ่องแข้ดำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010018 บ้านทุ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010022 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010037 อนุบาลวัดพระโต สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010047 บ้านหนองครก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010050 บ้านหนองสวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010062 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010075 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010079 บ้านลิ้นฟ้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010221 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010234 บ้านโพนยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010090 บ้านบูรพา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010094 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010101 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010119 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010139 บ้านโพนทรายโนนเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010190 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010206 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010162 บ้านบกแดงผักขะย่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010175 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010176 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010247 บ้านกระถุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010262 บ้านสำโรงโคเฒ่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010264 บ้านร่องสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010002 บ้านเวาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010004 บ้านจานหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010005 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010023 บ้านหนองโนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010033 บ้านหนองแวงโพนเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010060 จินดาวิทยาคาร 3 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010071 บ้านหอย-โนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010217 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010225 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010239 บ้านสร้างบาก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010241 บ้านหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010242 ชุมชนหนองสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010098 อนุบาลกันทรารมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010111 บ้านเทิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010120 บ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010136 บ้านเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010143 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010193 บ้านสะเต็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010209 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010163 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010165 บ้านหัวเหล่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010168 บ้านผักขย่าใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010170 บ้านปลาข่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010178 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010249 บ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010253 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010003 บ้านเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010009 บ้านแทงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010035 บ้านดอนสั้น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010045 บ้านหนองแก้วสำโรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010048 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010069 บ้านค้อเมืองแสน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010070 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010212 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010218 บ้านลิงไอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010231 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010235 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010093 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010153 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010155 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010169 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010067 บ้านแก้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010222 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1