ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71010127 บ้านท่าแย้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010063 บ้านถ้ำ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010064 บ้านดอนคราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010071 เขาดินวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010082 วัดหนองพังตรุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010085 วัดม่วงชุม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010102 บ้านโกรกตารอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010104 บ้านหนองอีเห็น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010011 บ้านทับศิลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010020 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010034 บ้านท่าหวี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010049 บ้านหนองกลางพง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010058 บ้านทุ่งนาคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030042 บ้านสามหลัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030044 บ้านดงเสลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030045 บ้านโป่งหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030047 บ้านท่าสนุ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030054 วัดถ้ำองจุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030059 บ้านน้ำมุด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030060 บ้านต้นมะพร้าว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010124 บ้านเนินไพร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010133 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010070 วัดท่าล้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010075 บ้านหนองมงคล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010078 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010079 วัดลําสำรอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010083 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010084 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010088 บ้านรางสาลี่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010094 วัดวังศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010001 บ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010005 วัดท่าน้ำตื้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010007 บ้านหนองสองตอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010010 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010015 วัดบ้านยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010016 วัดท่ามะขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010023 วัดท่าโป๊ะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010035 บ้านจันอุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010039 บ้านหนองสามพราน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010042 บ้านท่าทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010059 บ้านเขาปูน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030050 บ้านหม่องกระแทะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030055 บ้านองหลุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030056 บ้านปากนาสวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030057 บ้านองสิต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010107 วัดยางเกาะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010108 บ้านกลอนโด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010111 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010114 บ้านท่ามะเฟือง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010119 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010126 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010129 บ้านท่าพุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010134 บ้านหนองปากดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010065 วัดหนองตะโก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010067 วัดท่าตะคร้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010069 อนุบาลท่าม่วง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010081 ตลาดสํารอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010096 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010136 จํารูญเนติศาสตร์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010017 พัฒน์พงศ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010025 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010030 บ้านหัวนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010031 บ้านวังสารภี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010041 บ้านวังด้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010045 วัดเขาน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010048 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010056 บ้านพุเลียบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010110 วัดหนองบัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010113 วัดจรเข้เผือก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010115 บ้านท่าเสด็จ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010118 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010120 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010121 บ้านไทรทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010125 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010072 บ้านห้วยนาคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010080 บ้านรางสะเดา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010095 วัดหนองเสือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010100 บ้านห้วยตลุง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010101 วัดหนองตะครอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010103 ดิศกุล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010040 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010046 บ้านนากาญจน์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010051 บ้านวังเย็น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010053 บ้านพุประดู่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030041 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030049 ชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030051 บ้านเจ้าเณร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010122 บ้านโป่งโก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010123 บ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010132 บ้านหนองผู้เฒ่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010135 บ้านหินแด้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010086 วัดชุกพี้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010087 วัดขุนไทยธาราราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010091 วัดวังขนายทายิการาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010093 บ้านหนองตาบ่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010098 บ้านรางจิก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010099 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010105 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010002 บ้านแก่งหลวง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010014 บ้านหัวหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010022 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010043 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010044 บ้านหนองหอย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010052 วัดศรีอุปลาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010055 บ้านหนองบัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010060 บ้านวังปลาหมู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010061 บ้านวังลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030058 บ้านนาสวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71030062 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010026 วัดพุน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71010047 บ้านดงยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1