ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71020039 บ้านชายธูป สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020045 วัดดอนชะเอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020054 บ้านท่ามะกา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020057 วัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020063 วัดดงสัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020067 บ้านหนองกรด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020076 วัดหนองลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020079 วัดหนองไม้แก่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020083 บ้านแจงงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020084 บ้านดอนตาลเสี้ยน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020085 บ้านอุโลกสี่หมื่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020090 วัดสาลวนาราม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020098 วัดพังตรุ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020117 บ้านสระลุมพุก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020118 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020189 บ้านหนองนางเลิ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020191 บ้านหนองตายอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020192 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020194 บ้านไผ่สี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020196 บ้านสระจันทอง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020207 บ้านไพรงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020036 บ้านหนองหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020044 บ้านทุ่งประทุน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020046 บ้านบึงวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020048 บ้านรางกระต่าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020051 วัดสำนักคร้อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020052 บ้านหนองลาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020062 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020069 วัดหนองโรง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020075 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020087 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020099 บ้านบ่อระแหง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020100 บ้านโป่งกูป สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020105 บ้านโคราช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020107 บ้านหนองจอก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020108 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020110 วัดนาพระยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020183 วัดดอนแสลบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020186 วัดเขารักษ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020188 บ้านพนมนาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020197 วัดสระลงเรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020199 เมตตาจิตต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020203 บ้านทัพพระยา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020204 บ้านเขากรวด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020037 บ้านเขาช่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020038 วัดเขาใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020043 วัดทุ่งมะกรูด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020049 บ้านหนองตาคง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020050 วัดตะคร้ำเอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020055 วัดคร้อพนัน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020058 วัดใหม่เจริญผล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020066 บ้านดอนรัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020073 วัดหนองพลับ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020081 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020082 ประชาวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020091 บ้านบ่อหว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020092 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020093 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020094 วัดทุ่งสมอ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020095 บ้านดอนสระ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020104 อนุบาลพนมทวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020109 วัดห้วยสะพาน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020111 บ้านรางยอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020115 บ้านหลุมหิน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020116 บ้านหนองขุย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020185 วัดหนองปลิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020187 บ้านตลุงใต้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020190 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020202 บ้านทุ่งมังกะหร่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020206 บ้านซ่อง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020040 วัดเขาตะพั้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020042 วัดดอนขมิ้น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020071 วัดสนามแย้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020072 บ้านดอนเขว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020074 วัดท่ากระทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020097 วัดบ้านทวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020102 บ้านกระเจา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020103 วัดเบญพาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020113 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020114 บ้านวังรัก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020193 บ้านนาใหม่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020195 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020200 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71020201 บ้านเขาศาลา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2