ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71020001 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020002 บ้านช่องด่าน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020004 บ้านหนองเข้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020006 บ้านสามยอด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020007 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020010 อนุบาลบ่อพลอย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020012 บ้านท่าว้า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020013 บ้านหนองกร่าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020023 บ้านหนองกุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020027 บ้านหนองแกใน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020030 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020031 บ้านหนองหมู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020033 บ้านยางสูง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020120 บ้านทุ่งกระบ่ำ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020123 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020126 บ้านหนองแสลบ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020132 บ้านหนองนกแก้ว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020138 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020140 บ้านตลุงเหนือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020154 บ้านชุมนุมพระ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020156 เขาวงพระจันทร์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020160 บ้านสระเตยพัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020164 บ้านน้ำคลุ้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020167 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020168 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020169 อนุบาลหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020175 บ้านเขามุสิ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020009 บ้านบึงหัวแหวน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020011 บ้านหนองย่างช้าง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020021 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020022 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020024 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020026 บ้านหนองรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020028 บ้านลําอีซู สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020029 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020032 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020034 บ้านไร่เจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020122 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020128 บ้านเขานางสางหัว สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020130 บ้านรางพยอม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020133 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020141 บ้านโป่งไหม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020149 บ้านหนองกะหนาก สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020159 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020161 บ้านหนองไก่ต่อ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020163 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020165 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020170 บ้านหนองขอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020171 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020174 วัดหนองไม้เอื้อย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020176 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020178 บ้านพยอมงาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020179 บ้านหนองขอนเทพพนม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020180 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020182 บ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020005 บ้านเขาแดง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020014 บ้านหลังเขา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020016 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020017 บ้านเสาหงส์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020019 บ้านวังด้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020020 บ้านพุพรหม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020025 บ้านรางขาม สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020119 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020121 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020127 บ้านพุบอน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020129 บ้านหนองผือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020134 บ้านหนองเค็ด สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020136 บ้านหนองจั่น สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020142 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020143 บ้านหนองตาก้าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020145 บ้านพรหมณี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020146 ประชาพัฒนา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020147 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020148 บ้านบะลังกา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020150 บ้านตรอกสะเดา สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020151 บ้านหนองมะสัง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020153 บ้านกรับใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020155 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020157 บ้านหนองงูเห่า สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020162 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020166 บ้านเขาหินตั้ง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020172 เสรี-สมใจ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020177 บ้านหนองตาเดช สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020003 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020008 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020125 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020137 บ้านหนองไก่เหลือง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020139 บ้านน้ำโจน สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020144 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020173 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71020181 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 4