ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
46010073 ปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010075 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010079 หลักเมืองกมลาไสย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010082 คำโพนทองราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010090 โนนเมืองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010091 บ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010103 บ้านโนนโพธิ์ศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010182 กุดครองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010183 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010011 หนองแวงประชานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010014 บ้านเหล่าค้อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010027 โคกล่ามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010029 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010036 บ้านสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010054 โคกคอนวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010110 กุดลิงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010123 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010125 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010129 คำแคนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010141 คำคาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010144 นามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010145 บ้านโคกใส สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010148 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010157 ท่านาจานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010163 หนองแซงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010164 บ้านท่างาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010176 บ้านจานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010177 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010078 สงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010087 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010088 โคกเมยประชาพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010101 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010186 นาจำปา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010007 อนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010010 นาโกวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010020 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010022 บึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010024 ท่าไคร้สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010026 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010038 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010039 สะอาดสมศรีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010040 บ้านห้วยแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010044 สะอาดประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010045 ปลาเค้าวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010048 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010056 คำไผ่สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010058 คอนเรียบอนุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010060 บ้านดอนสนวน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010066 บ้านโหมนสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010068 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010111 สองห้องราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010118 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010122 โพนสวางพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010142 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010153 ถ้ำปลาวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010166 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010077 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010095 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010097 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010102 เสมาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010106 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010107 บ้านลาดวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010180 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010190 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010001 ห้วยตูมวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010009 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010016 เชียงเครือวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010018 แก่งนาขามสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010028 หนองโพนวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010031 หนองบัวราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010035 โคกนางามสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010037 เหล่าหลวงวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010047 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010062 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010128 นิคมลำปาววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010132 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010149 ดงน้อยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010152 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010155 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010158 คำแคนราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010161 บ้านหนองกุงใหญ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010162 โคกกลางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010170 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010173 สามชัยอุดมวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010076 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010085 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010093 หนองตุวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010096 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010098 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010099 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010100 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010104 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010108 บึงสว่างวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010179 ดงพยุงสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010184 หนองแคนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010188 บ้านม่วงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010004 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010005 วัดชัยสุนทร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010008 กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010015 แกเปะราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010023 หนองทุ่มสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010043 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010053 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010112 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010113 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010135 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010139 บ้านแกวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010160 บ้านหนองกุงกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010167 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010168 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010172 เขื่อนภูมิพล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010174 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010083 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010092 ดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010109 หัวขวาวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010178 แก้งนางราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010181 หัวคูประชาอุทิศ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010185 หนองแวงแสน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010191 หนองพอกวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010021 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010025 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010032 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010033 หามแหโพนทองวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010041 ภูปอวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010049 ท่าแสงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010052 กุดอ้อประชานุสรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010061 โคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010063 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010065 ดงน้อยสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010071 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010115 สามัคคีสำราญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010116 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010117 ด่านใต้วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010119 ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010126 บ้านศรีสมบูรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010137 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010140 โคกก่องวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010154 สิงห์สะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010156 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010165 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010074 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010086 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010089 โคกล่ามผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010105 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010187 หนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010189 บ้านนาวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010192 สะอาดไชยศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010002 กลางหมื่นสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010003 หนองหัวช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010012 คำปลาฝาโนนชัย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010017 ชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010019 คำโพนคำม่วงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010030 หนองกุงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010046 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010057 ท่าลำดวนประชาบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010069 บ้านหนาดสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010070 บ้านต้อนวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010114 สำเริงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010120 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010124 โป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010127 ชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010130 คำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010131 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010134 สหัสขันธ์วิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010136 บ้านม่วงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010138 โนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010150 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010175 ค้อจารย์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010072 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010081 นามลวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010084 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010094 สะอาดโนนงามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010193 สายป่าแดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010034 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010042 หนองแวงเหนือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010050 ดงเมืองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010067 เหล่าสูงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010133 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010143 บ้านคำเชียงวัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010151 นาคูณวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010169 คำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1