ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
62010203 บ้านไทยทวี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010207 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010209 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010097 บ้านพานทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010109 บ้านจิกคันช้อน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010113 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010118 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010131 บ้านวังเฉลียง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010132 บ้านไร่ดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010133 บ้านคุยบ้านโอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010142 บ้านสมอโคน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010146 บ้านใหม่เขานิยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010164 บ้านลานไผ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010007 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010010 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010034 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010037 บ้านหนองเต่าสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010047 บ้านทุ่งสวน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010065 บ้านลานหิน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010067 คลองใหญ่วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010070 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010076 อนุบาลกำแพงเพชร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010078 บ้านลำมะโกรก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010079 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010084 บ้านคลองห้วยทราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010085 บ้านเกาะสะบ้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010177 บ้านอินทรานุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010182 บ้านลานตาบัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010206 บ้านหนองวัวดำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010094 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010100 ห้วยใหญ่ยางงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010103 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010108 บ้านวังโขน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010110 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010112 บ้านหนองทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010117 บ้านจิกลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010141 บ้านวังไม้แดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010143 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010153 บ้านคุยป่ารัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010155 บ้านวังมะค่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010156 บ้านวังตะแบก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010158 หนองแขมประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010169 บ้านแคทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010006 บ้านโพธิ์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010011 บ้านเขาน้ำเพชร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010017 บ้านวังประดา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010020 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010028 บ้านน้ำโท้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010042 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010046 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010048 บ้านศรีไกรลาศ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010068 บ้านหนองรี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010171 บ้านจันทิมา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010172 บ้านช่องลม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010173 บ้านเกศกาสร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010178 บ้านคุยมะม่วง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010216 บ้านเกาะพิมูล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010098 บ้านโนนจั่น สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010106 บ้านหัวยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010120 บ้านไผ่ตาสุ่ม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010121 หนองลวกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010123 บ้านคุยป่ายาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010126 บ้านเมืองพาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010134 บ้านนาป่าแดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010157 บ้านคุยประดู่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010162 บ้านทุ่งน้ำตก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010001 บ้านเทพนคร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010016 บ้านไตรตรึงษ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010023 วัดราษฎร์เจริญพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010025 บ้านสุวรรณภูมิ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010032 บ้านคลองเรือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010033 บ้านโขมงหัก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010052 บ้านชัยภูมิ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010062 วัดคูยาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010063 วัดอรัญญิกาวาสน์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010090 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010091 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010170 บ้านหนองจิก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010174 บ้านปรือพันไถ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010183 บ้านประชาสุขสันต์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010189 บ้านหนองแขม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010192 บ้านประดาเจ็ดรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010197 บ้านบึงมาลย์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010198 บ้านสุรเดชสามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010201 อนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010211 บ้านวังชมภู สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010212 บ้านท่านา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010213 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010093 อนุบาลไทรงาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010101 บ้านทุ่งมหาศาล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010102 บ้านแก้วสุวรรณ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010119 บ้านตอรัง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010124 บ้านเขาคีริส สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010129 บ้านบึงพิไกร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010139 บ้านวังชะโอน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010144 บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010145 ชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010152 บ้านลานกระทิง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010154 บ้านหนองทราย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010168 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010002 บ้านไร่ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010004 ปราสาทอนุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010018 บ้านดงตาจันทร์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010021 สหวิทยาคม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010024 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010026 หนองบัวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010059 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010064 บ้านเกาะน้ำโจน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010074 บ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010185 วัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010193 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010196 บ้านหนองมะเกาะ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010202 บ้านไร่ลำปาง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010214 ยอดประชาสรรค์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010099 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010127 บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010128 บ้านบึงลูกนก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010135 บ้านคุยแขวน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010136 วัดโพธาราม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010147 อนุบาลพรานกระต่าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010150 บ้านนานอก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010167 บ้านลานช้างท่าว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010003 บ้านท่าตะคร้อ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010022 บ้านทรงธรรม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010044 สาธิต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010050 บ้านนาบ่อคำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010055 บ้านเขาวังเยี่ยม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010058 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010069 นิยมราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010073 บ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010075 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010080 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010087 บ้านทุ่งตาพุก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010089 บ้านดาดทองเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010092 บ้านหนองขาม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010181 บ้านหนองละมั่งทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010184 บ้านหร่ายการ้อง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010186 บ้านอาชานุสรณ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010188 บ้านปลักไม้ดำ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010191 บ้านหนองปากดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010204 บ้านดงซ่อม สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010205 บ้านคลองเมือง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010208 บ้านหนองแดน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010104 บ้านป่าถั่ว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010105 บ้านแม่บัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010114 บ้านหนองไม้กอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010122 สิริแก้วเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010138 บ้านท่าไม้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010151 บ้านลานทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010159 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010163 บ้านบางลาด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010009 บ้านเทียมเจริญ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010012 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010013 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010015 ประชารัฐพัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010019 บ้านโนนโก สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010036 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010038 บ้านคลองสีนวล สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010039 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010054 ผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010056 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010057 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010060 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010072 บ้านวังทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010081 บ้านบ่อสามแสน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010175 บ้านบึงกระดาน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010194 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010195 บ้านทรายทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010199 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010200 บ้านมะเดื่อชุมพร สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010210 บ้านเกาะรากเสียด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010107 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010111 บ้านเนินกรอย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010115 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010116 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010125 บ้านหนองโสน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010137 บ้านหนองตากล้า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010140 บ้านเก่า สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010148 บ้านพรานกระต่าย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010149 บ้านลานสะเดา สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010165 บ้านคลองห้วยยั้ง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010005 บ้านท่าเสลี่ยง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010008 บ้านหงษ์ทอง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010043 สาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010051 นารีราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010066 วัดกัลปพฤกษ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010071 บ้านมอสมบัติ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010077 บ้านหนองกรด สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010082 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010083 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010086 บ้านท่าเสากระโดง สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010176 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010179 บ้านเด่นพระ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010180 บ้านบึงทับแรต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010187 อนุบาลลานกระบือ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010190 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010215 บ้านลานดอกไม้ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010096 บ้านหนองหัวควาย สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010160 บ้านหนองหัววัว สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010029 บ้านโนนสมอ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010030 บ้านบ่อตาโพธิ์ สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010035 บ้านสระสิงห์โต สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010045 บ้านทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62010049 บ้านปางขนุน สพป. สพป.กำแพงเพชร เขต 1