ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
40050069 บ้านโป่งเอียด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050088 บ้านนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050091 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050101 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050112 วังหินลาดวังเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050187 บ้านกุดขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050205 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050194 จตุรคามรังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050136 บ้านซำยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050159 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050170 บ้านโคกม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050182 บ้านสันติสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050002 บ้านสำราญหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050051 บ้านนาหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050064 หนองไฮประชารัฐ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050095 บ้านโนนโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050176 อนุบาลสีชมพู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050005 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050008 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050016 บ้านกุดเลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050017 บ้านโนนทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050019 บ้านภูมูลเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050020 บ้านสระพังข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050026 บ้านนาเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050027 บ้านโนนทันวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050029 บ้านร่องสมอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050030 บ้านหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050037 บ้านโนนหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050038 บ้านหนองสระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050070 บ้านนาสีนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050071 บ้านสัมพันธ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050074 บ้านชุมแพ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050082 บ้านโนนทองหลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050083 บ้านไชยสอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050086 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050092 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050093 บ้านอาจสามารถ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050132 บ้านหนองศาลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050043 โพธิ์ตากวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050045 บ้านหาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050057 บ้านดอนหันสระบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050058 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050060 ชุมชนหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050061 ท่าศาลาวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050102 หนองม่วงประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050103 บ้านร่องแซง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050106 บ้านโคกสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050107 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050109 บ้านนาคำน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050110 บ้านโป่งแห้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050114 บ้านธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050122 หนองขามวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050127 หนองไผ่พิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050128 บ้านหนองเสาเล้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050129 หนองหว้าวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050137 บ้านซำจำปา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050140 บ้านนาอุดม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050142 แสงบัวทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050143 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050188 บ้านไคร่นุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050193 หนองโพนนาหม่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050202 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050206 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050210 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050214 บ้านโนนกระเดา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050218 ห้วยชันวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050219 ภูเวียงวิทยายน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050154 บ้านโสกจานนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050156 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050157 ภูห่านศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050166 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050183 บ้านหนองโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050185 บ้านหนองแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050254 นาฝายวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050255 บ้านสะแกเครือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050256 บ้านสองคอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050257 บ้านโนนคอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050258 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050261 บ้านนาน้ำซำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050264 บ้านเขาวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050267 บ้านซำภูทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050223 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050224 บ้านเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050228 อนุบาลภูเวียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050236 บ้านอ่างศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050238 บ้านถ้ำแข้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050245 บ้านวังขอนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050248 บ้านหัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050252 บ้านพระบาท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050253 บ้านหว้าทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050221 บ้านแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050067 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050119 โคกสูงสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050121 บ้านโนนแหลมทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050131 บ้านหนองโพงโพด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050259 บ้านสว่างโนนสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050266 ชีพอนุสรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050190 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050192 บ้านเลิงแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050213 นาหว้านาเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050269 บ้านกุดธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050270 บ้านโคกนาฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050271 บ้านนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050272 บ้านสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050273 บ้านหัวภู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050274 หนองแวงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050275 บ้านขนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050282 บ้านหนองนาคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050018 บ้านฝางน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050052 บ้านป่าเสี้ยว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050066 สะอาดประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050073 ชุมชนชุมแพ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050084 ชุมชนบ้านไผ่กุดหินท่าเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050089 โนนงามศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050100 บ้านโนนบุรุษ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050104 บ้านโนนชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050115 หนองกุงพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050125 บ้านยอดห้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050212 บ้านคำใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050235 บ้านสงเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050237 บ้านโคกไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050251 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050233 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050139 อ่างทองวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050145 ท่ากุญชร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050151 บ้านผาขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050175 บ้านป่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050276 บ้านศาลาดิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050281 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050009 บ้านขนวนนคร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050035 โนนสะอาดพิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050059 บ้านยางคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050068 โคกม่วงศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050085 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050096 บ้านวังยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050105 บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050120 ชุมชนหนองคะเน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050201 บ้านทุ่งชมพู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050216 โสกห้างศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050226 บ้านนาก้านเหลือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050149 บ้านบริบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050172 บ้านศรีสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050180 บ้านโคกป่ากุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050015 บ้านกุดแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050024 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050031 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050039 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050053 บ้านเม็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050056 บ้านดอนแขม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050263 บ้านวังสวาบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050229 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050230 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5