ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
22010066 บ้านช่องกะพัด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010070 บ้านโคกวัด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010078 บ้านคลองครก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010032 บ้านตาเลียว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010033 บ้านวังปลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010040 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010042 วัดบูรพาพิทยาราม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010045 วัดคลองขุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010049 บ้านเตาหม้อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010051 วัดหนองคัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010057 บ้านสะพานเลือก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010060 วัดท่าศาลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010084 วัดนาซา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010086 วัดช้างข้าม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010089 บ้านเขามะปริง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010094 บ้านห้วงกระแจะ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010096 วัดหนองสีงา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010101 วัดท่าแคลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010003 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010005 วัดเขาน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010006 วัดคมบาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010011 วัดจันทนาราม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010013 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010022 วัดโป่งแรด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010025 บ้านชำโสม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010029 วัดเนินโพธิ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010069 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010075 บ้านเนินจำปา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010076 บ้านวังอีแอ่น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010079 บ้านวังไม้แดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010081 บ้านประแกต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010034 บ้านแก่งน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010041 บ้านมาบโอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010046 วัดหมูดุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010047 บ้านเจ้าหลาว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010052 วัดแขมหนู สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010054 วัดตะกาดเง้า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010065 วัดสามผาน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010085 บ้านยางระหง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010088 วัดหนองไทร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010093 วัดวังเวียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010001 วัดเกาะขวาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010002 วัดเกาะตะเคียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010007 วัดเนินยาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010008 วัดทองทั่ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010009 วัดเนินสูง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010014 บ้านแก้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010020 วัดดอนตาล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010021 วัดพลับพลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010023 อนุบาลจันทบุรี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010024 สฤษดิเดช สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010067 วัดแก่งหางแมว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010068 บ้านโป่งวัว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010071 วัดขุนซ่อง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010073 วัดเขาวงกต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010080 บ้านซอยสองฯ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010030 บ้านศรัทธาตะพง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010038 บ้านคลองกะพง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010044 วัดโขมง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010050 บ้านสังข์ทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010056 วัดทุ่งเบญจา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010059 วัดรำพัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010082 วัดหนองแหวน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010083 วัดโขดหอย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010090 วัดนายายอาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010091 บ้านต้นกระบก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010095 วัดวังหิน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010097 บ้านคลองลาว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010012 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010017 วัดสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010018 วัดพลับ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010019 บ้านท่าแฉลบ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010026 วัดแสลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010027 วัดหนองบัว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010028 วัดเสม็ดงาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1