ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
22020001 วัดเกวียนหัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020003 วัดอิมั้ง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020012 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020014 มิตรภาพ 20 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020027 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020117 บ้านชากไทย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020119 บ้านเนินมะหาด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020121 วัดคลองตะเคียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020125 บ้านคลองน้ำเป็น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020032 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020042 บ้านทรัพย์ประเมิน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020043 บ้านสามสิบพัฒนา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020045 บ้านคลองตาคง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020049 บ้านคลองคต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020053 บ้านแปลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020055 บ้านนาสนาดก์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020058 วัดน้ำรัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020062 วัดโป่ง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020064 บ้านทุ่งบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020065 บ้านมะขาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020092 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020093 วัดสำโรง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020095 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020096 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020107 บ้านกระทิงทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020074 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020081 บ้านคลองกลอย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020091 บ้านอีมุย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020002 วัดซึ้งบน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020006 วัดตกพรม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020009 บ้านตรอกนอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020017 บ้านทรัพย์สินพูน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020019 บ้านเขาทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020020 บ้านโชคดี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020026 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020123 วัดพลวง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020030 บ้านหนองบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020031 วัดผักกาด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020033 บ้านป่าวิไล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020036 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020037 บ้านแหลม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020040 บ้านใหม่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020052 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020056 วัดทุ่งเพล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020063 บ้านทัพนคร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020067 วัดวังจะอ้าย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020069 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020094 สังวาลย์วิทย์ 6 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020101 บ้านไทรงาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020102 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020104 บ้านซับตารี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020105 หนองมะค่า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020108 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020111 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020073 วัดเขาตาหน่วย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020004 บ้านช้างข้าม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020013 บ้านบ่อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020015 วัดวังสรรพรส สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020018 บ้านบ่อเวฬุ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020021 วัดเกาะจิก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020022 บ้านท่าขาหย่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020024 วัดมาบไผ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020029 วัดวันยาวล่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020113 วัดน้ำขุ่น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020114 วัดคลองพลู สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020115 วัดทุ่งกบิล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020116 บ้านจันทเขลม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020120 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020035 บ้านทุ่งกร่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020041 บ้านเขาหอม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020046 วัดพังงอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020047 วัดทับไทร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020050 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020051 บ้านคลองบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020057 บ้านวังตัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020060 บ้านหนองสลุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020061 วัดมะทาย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020071 วัดบ้านอ่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020098 บ้านทับสงฆ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020072 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020079 วัดบางสระเก้า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020086 พลิ้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020089 วัดหนองชิ่ม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020007 วัดสะตอน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020010 วัดตะปอนใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020011 วัดตะปอนน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020016 บ้านหนองระหาน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020023 วัดบางชัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020124 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020034 บ้านดงจิก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020038 บ้านปั้นหม้อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020039 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020048 บ้านทุ่งม่วง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020054 บ้านจางวาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020099 บ้านโป่งเจริญชัย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020100 บ้านทับช้าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020106 โฆวินทะ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020109 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020110 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020112 บ้านสวนส้ม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020077 วัดบางกะไชย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020082 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020083 ปากน้ำแหลมสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020084 วัดท่าหัวแหวน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020087 บ้านน้ำตกพลิ้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2