ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
24010043 บ้านคลอง 21 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010044 บ้านปลายคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010047 สุเหร่าดอนเกาะกา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010049 บ้านดอนเกาะกา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010052 สุเหร่าลำชะล่า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010066 บึงเทพยา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010068 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010071 วัดบึงน้ำรักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010074 สุเหร่าคลองหกวา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010089 ปากบึงสิงโต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010094 สุเหร่าคลอง 18 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010095 บึงสิงโต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010102 จันทร์เจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010110 พรหมานุเคราะห์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010119 แสมขาววิทยาคาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010128 วัดสุคันธศีลาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010131 สุเหร่าจรเข้น้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010132 วัดพนมพนาวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010134 วัดลาดบัว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010153 วัดหนองกระสังสามัคคี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010155 วัดศรีมงคล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010010 แพ่งพิทยาภูมิ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010012 สุเหร่าหลวงแพ่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010013 วัดคู้เกษมสโมสร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010018 วัดบ้านนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010023 วัดสมานรัตนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010027 บ้านวนท่าแครง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010040 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010045 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010048 วัดบึงตาหอม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010053 สุเหร่าสมอเอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010057 สุเหร่าปากคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010059 สุเหร่าคู้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010070 สกุลดีประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010072 สุเหร่าคลอง 15 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010077 วัดบางสาย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010082 วัดบางไทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010096 วัดคลอง 18 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010098 วัดบางแสม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010101 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010111 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010114 บ้านบางข้าว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010120 วัดสองคลอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010121 บ้านสีล้ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010122 สกัด 80 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010123 คลองขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010129 วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010133 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010139 วัดกลางราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010141 วัดสนามจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010154 วัดอรัญญิการาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010004 วัดจรเข้น้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010025 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010030 บ้านแขวงกลั่น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010031 วัดบางปลานัก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010034 วัดโพธาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010055 เฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010065 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010073 สุเหร่าดารุลนาอีม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010075 สุเหร่าคลอง 14 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010080 วัดญาณรังษาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010084 วัดหลวงแพ่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010085 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010086 วัดคลองเจ้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010090 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010092 สุเหร่าคลอง 19 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010093 วัดพุทธอุดมวิหาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010104 วัดท่าสะอ้าน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010105 วัดลาดยาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010107 วัดล่าง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010115 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010149 วัดประชาบำรุงกิจ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010150 วัดแสนภูดาษ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010003 วัดพรหมสุวรรณ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010005 สุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010006 สุเหร่าสมอเซ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010007 สุเหร่าคลองใหญ่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010008 บ้านเกาะดอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010011 บ้านคลองเจ้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010015 วัดเทพนิมิตร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010017 วัดนิโครธาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010035 วัดบางปรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010036 วัดบางพระ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010039 วัดนครเนื่องเขต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010046 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010054 ตลาดคลอง 16 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010060 ปากคลองบางขนาก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010076 สิทธิสุนทรอุทิศ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010078 วัดตะพังคลี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010083 วัดไผ่ดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010097 วัดเขาดิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010103 ประกอบราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010108 วัดบน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010109 พระพิมลเสนี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010113 วัดบางผึ้ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010117 วัดบางสมัคร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010124 วัดสุขาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010125 สกัด 40 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010130 สุเหร่าเกาะไร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010135 วัดใหม่ประเวศ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010136 วัดดอนทราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010138 วัดเทพราช สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010144 วัดพิพิธประสาทสุนทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010145 วัดกระทุ่ม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010151 วัดอินทาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010002 วัดชนะสงสาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010014 วัดไชยธารา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010016 วัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010022 วัดเกาะจันทาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010028 วัดเกาะ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010033 วัดทด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010042 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010050 บ้านบึงพระอาจารย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010056 วัดรามัญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010058 สุเหร่าดอนกลาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010062 วัดเกตุสโมสร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010064 วัดประชาบำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010069 สุเหร่าแคราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010079 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010081 สะแกโดดประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010088 วัดบึงทองหลาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010091 สุเหร่าคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010099 คลองพานทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010106 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010118 วัดพิมพาวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010137 วัดประศาสน์โสภณ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010140 วัดผาณิตาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010142 วัดคลองบ้านโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010143 วัดคลองต้นหมัน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010147 วัดสามกอ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010152 วัดดอนสีนนท์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010001 วัดจุกเฌอ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010009 ตลาดเปร็ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010021 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010024 วัดเที่ยงพิมลมุข สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010026 วัดดอนทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010029 วัดแพรกนกเอี้ยง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010041 วัดหนามแดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1