ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
24020156 วัดคลองเขื่อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020157 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020159 วัดบางตลาด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020135 บ้านห้วยตะปอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020149 บ้านอ่างเตย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020005 วัดบางกระดาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020008 วัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020012 วัดหัวสวน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020014 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020018 วัดลาดบัวขาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020019 วัดหัวไทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020020 วัดทางข้ามน้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020117 ตลาดบางบ่อ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020125 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020030 วัดดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020032 บ้านปรือวาย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020036 บ้านหนองกลางดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020039 วัดลำมหาชัย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020046 วัดหนองเค็ด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020084 ไทยรัฐวิทยา 41 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020089 บ้านทุ่งส่อหงษา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020095 บ้านโปร่งเกตุ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020097 บ้านท่าทองดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020100 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020101 บ้านวังคู สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020102 บ้านอ่างตะแบก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020110 บ้านท่าซุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020111 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020155 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020137 บ้านเทพประทาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020138 บ้านทุ่งส่าย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020140 บ้านธรรมรัตน์ใน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020142 บ้านวังหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020150 วัดเทพพนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020004 วัดสามแยก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020006 วัดใหม่บางคล้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020010 วัดเสม็ดใต้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020118 บ้านคลองสอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020121 วัดวังกะจะ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020126 วัดหนองไม้แก่น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020127 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020024 วัดหนองเสือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020027 วัดนาน้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020034 วัดแหลมเขาจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020035 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020037 บ้านหนองเหียง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020040 วัดหนองปรือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020051 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020053 ไพบูลย์ประชานุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020054 วัดท่าเกวียน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020060 วัดสระสองตอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020070 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020071 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020073 วัดบางคา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020074 วัดไผ่ขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020096 บ้านโป่งตาสา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020153 วัดก้อนแก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020154 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020134 บ้านหนองคอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020136 บ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020146 บ้านหนองปรือกันยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020152 บ้านอ่างเสือดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020007 วัดกกสับ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020116 วัดแปลงยาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020123 วัดวังเย็น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020129 บ้านเขาสะท้อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020130 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020131 บ้านหนองสทิต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020022 วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020023 บ้านแหลมตะคร้อ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020029 บ้านไร่ดอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020045 วัดท่าลาดเหนือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020057 วัดต้นตาล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020059 วัดบึงกระจับ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020061 สุวรรณคีรี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020077 บางพะเนียง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020079 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020083 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020087 บ้านโป่งเจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020094 บ้านสุ่งเจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020099 บ้านคลองยายสร้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020103 บ้านโคกตะเคียนงาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020105 สวนป่าอุปถัมภ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020107 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020133 บ้านกรอกสะแก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020141 บ้านศรีเจริญทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020144 บ้านท่ากลอย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020147 บ้านท่าคาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020148 บ้านหนองประโยชน์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020151 สียัดพัฒนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020011 วัดสนามช้าง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020015 วัดศรีสุตาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020115 วัดไผ่แก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020119 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020120 ไทรทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020128 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020025 วัดชายเคืองวนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020041 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020043 วัดโคกหัวข้าว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020048 วัดหัวกระสังข์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020052 บ้านเขาหินซ้อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020058 วัดหนองปาตอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020063 วัดหนองแหน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020065 วัดหนองบัว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020067 วัดหินดาษ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020068 วัดสะแกงาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020080 บ้านยางแดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020081 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020090 วัดชำป่างาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020098 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020106 บ้าน ก.ม.7 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020109 บ้านลาดกระทิง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020158 ราษฎรนุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020162 วัดบางโรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020139 บ้านหนองขาหยั่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020145 วัดทุ่งยายชี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020003 วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020009 วัดสาวชะโงก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020122 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020132 วัดอ่าวช้างไล่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020026 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020031 บ้านชำขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020038 สว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020047 วัดธารพูด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020055 วัดนาเหล่าบก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020056 วัดแหลมไผ่ศรี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020062 วัดบ้านซ่อง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020064 วัดดงยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020066 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020076 วัดดอนท่านา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020078 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020082 บ้านสระไม้แดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020085 บ้านท่าเลียบ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020086 บ้านนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020088 บ้านหินแร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020091 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020092 บ้านท่ากระดาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020093 บ้านกระบกเตี้ย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020104 บ้านมาบนาดี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020108 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020163 วัดสามร่ม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020143 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020001 สุตะโชติประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020002 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020017 วัดเสม็ดเหนือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020021 วัดคูมอญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020114 บ้านเนินไร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020124 หนองปรือประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020033 บ้านม่วงโพรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020044 วัดดอนทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020050 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020072 วัดแสนภุมราวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2