ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
20010043 บ้านโสม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010056 บ้านหนองเขิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010065 บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010068 บ้านเนินโมก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010071 วัดคลองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010073 วัดหนองชันจันทนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010074 บ้านตาลดำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010076 ชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010001 วัดบุญญราศรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010004 วัดท้องคุ้ง 'ไพโรจน์ประชาสรรค์' สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010005 วัดนาเขื่อน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010006 นาป่ามโนรถ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010007 วัดราษฏร์สโมสร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010008 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010011 อนุบาลวัดอุทยานนที สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010013 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010019 วัดเตาปูน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010021 วัดบางเป้ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010024 บ้านหนองตะโก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010025 วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010026 บ้านวังตะโก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010030 ชุมชนวัดหนองรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010032 บ้านหัวโกรก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010037 วัดราษฏร์ศรัทธา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010040 บ้านปากคลองโรงนาค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010082 บ้านหนองเสือช้าง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010086 อนุบาลหนองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010087 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010042 บ้านมาบลำบิด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010046 บ้านหมื่นจิต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010047 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010049 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010052 บ้านเขาแรต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010053 บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010054 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010055 บ้านเกาะไม้แหลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010058 บ้านหนองซ้ำซาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010059 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010064 บ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010066 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010069 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010072 วัดอรุณรังษี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010075 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010014 บ้านสวนอุดมวิทยา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010015 วัดธรรมนิมิตต์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010016 วัดสำนักบก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010023 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010028 อนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010031 บ้านช่องมะเฟือง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010034 บ้านห้วยกะปิ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010036 บ้านไร่ใหหลำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010038 วัดตาลล้อม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010039 พระตำหนักมหาราช สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010078 บ้านชากนา (ประเสริฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010084 บ้านท่าจาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010089 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010044 บ้านมาบคล้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010045 วัดหนองน้ำเขียว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010048 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010050 บ้านมาบกรูด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010051 บ้านห้วยมะไฟ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010057 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010060 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010061 วัดหนองบอนแดง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010063 วัดหนองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010067 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010003 วัดดอนดำรงธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010009 อนุบาลวัดช่องลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010010 อนุบาลชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010012 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010018 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010020 วอนนภาศัพท์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010022 บ้านแหลมแท่น สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010027 บ้านห้วยสาลิกา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010029 วัดศรีพโลทัย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010033 บ้านชากพุดซา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010079 บ้านคลองสิบแปด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010080 บ้านคลองตะเคียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010081 ชุมชนบ้านคลองพลู สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010083 วัดเฉลิมลาภ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010085 บ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010088 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1