ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
20020106 บ้านเนินทุ่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020117 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020118 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020079 บ้านวังมะเดื่อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020080 บ้านคลองปริง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020082 บ้านตลาดเนินหิน(สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020088 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020093 บ้านทับร้าง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020100 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020029 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020035 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020038 บ้านสระนา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020039 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020043 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020044 วัดบ้านศาลา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020047 วัดหลวงพรหมาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020050 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020054 วัดทรงธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020062 บ้านเขาอำนวยสุข สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020064 วัดหน้าพระธาตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020066 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020067 วัดทุ่งเหียง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020004 วัดวรพรตสังฆาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020008 บ้านบางหัก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020010 วัดศรีประชาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020011 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020015 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020023 วัดโป่งตามุข สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020108 บ้านหนองยายหมาด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020110 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020111 อนุบาลเกาะจันทน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020114 บ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020075 บ้านอ่างกระพงศ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020076 บ้านธรรมรัตน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020084 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020087 วัดสำเภาทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020090 อนุบาลบ่อทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020094 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020097 สวนป่าคลองตาเพชรบน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020098 บ้านคลองตาเพชร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020103 บ้านคลองโอ่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020032 ไทยรัฐวิทยา42 สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020037 บ้านน้ำซับ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020042 บ้านเนินหลังเต่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020051 วัดหนองม่วงใหม่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020052 บ้านหนองขยาด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020060 บ้านหนองไผ่แก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020065 วัดบ้านกลาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020069 วัดชุมแสงศรีวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020072 บ้านแปลงกระถิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020074 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020005 บ้านบางแสม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020014 วัดหนองแช่แว่น สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020016 วัดบ้านงิ้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020020 วัดหนองกะขะ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020021 วัดห้วยยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020104 วัดเขาวนาพุทธาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020107 บ้านเขาสัตตพรหม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020112 บ้านโค้งประดู่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020119 บ้านสามแยก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020078 บ้านขุนชำนาญ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020089 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020025 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020026 วัดโคกเพลาะ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020027 วัดเนินตามาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020030 วัดนากระรอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020034 บ้านเนิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020036 วัดเนินสัก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020040 วัดอัมพวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020045 วัดกลางคลองหลวง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020049 วัดแก้วศิลาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020056 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020057 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020058 บ้านหนองข่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020059 บ้านไร่เสธ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020070 บ้านหนองพรหม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020071 วัดป่าแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020006 วัดบางนาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020007 บ้านเนินถาวร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020012 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020013 วัดพานทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020017 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020019 บ้านห้วยตากด้าย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020024 วัดแหลมแค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020105 บ้านหนองชุมเห็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020109 บ้านเขาวังแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020113 บ้านเจ็ดเนิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020116 วัดท่าบุญมี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020077 บ้านคลองโค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020081 บ้านบึงตะกู สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020085 บ้านโปร่งเกตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020086 บ้านบ่อกวางทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020091 บ้านทับสูง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020095 บ้านคลองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020096 บ้านคลองกุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020101 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020102 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020031 วัดใหม่ท่าโพธิ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020033 วัดโคกพระศิลาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020041 วัดนาวังหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020046 ชุมชนวัดโบสถ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020048 บ้านเขาดินวังตาสี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020053 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020061 วัดแปลงเกต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020063 วัดหนองสังข์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020068 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020073 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020001 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020003 วัดโคกขี้หนอน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020009 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020018 ชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020022 วัดหนองกาน้ำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2