ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
20030001 บ้านห้วยไข่เน่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030002 บ้านภูไทร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030004 วัดบุญสัมพันธ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030005 บ้านโรงหีบ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030007 บ้านนาวัง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030008 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030009 บ้านโป่งสะเก็ต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030010 อนุบาลบางละมุง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030011 วัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030012 บ้านบางละมุง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030013 บ้านทุ่งกราด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030014 วัดโป่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030015 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030016 บ้านมาบประชัน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030018 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030020 วัดเขาโพธิ์ทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030021 บ้านทุ่งกลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030024 วัดหนองเกตุน้อย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030026 บ้านนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030035 บ้านเขาคันทรง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030041 วัดใหม่เนินพยอม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030049 บ้านห้วยกุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030072 บ้านหินวง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030027 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030028 บ้านมาบฟักทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030029 บ้านทุ่งละหาน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030031 บ้านชากนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030032 บ้านบึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030036 บ้านระเวิง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030037 บ้านพันเสด็จนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030038 บ้านชากยายจีน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030039 วัดมโนรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030040 วัดแหลมฉบัง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030042 วัดบ้านนา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030044 บ้านบ่อวิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030045 บ้านเขาหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030047 บ้านห้วยกรุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030050 วัดเขาฉลาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030051 บ้านทางตรง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030056 บ้านบึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030058 วัดจุกกะเฌอ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030059 วัดพระประทานพร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030060 วัดนาพร้าว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030061 วัดรังษีสุทธาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030063 วัดวังหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030065 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030066 บ้านโค้งดารา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030067 บ้านเขาตะแบก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030068 บ้านเนินตอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030073 วัดหนองจับเต่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030019 บ้านเนินพลับหวาน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030022 บ้านสันติคาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030025 ห้วยใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030033 บ้านหุบบอน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030034 บ้านสุรศักดิ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030048 วัดตโปทาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030052 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030053 วัดหนองคล้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030054 บ้านวังค้อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030055 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030074 บ้านอำเภอ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030075 วัดนาจอมเทียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030077 เกล็ดแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030078 บ้านเขาชีจรรย์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030079 จุกเสม็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030080 บ้านขลอด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030081 บ้านเขาบายศรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030082 บ้านกม.ห้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030085 บ้านสัตหีบ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030086 วัดเขาคันธมาทน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3