ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030010 บ้านสำโรงทุ่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030016 บ้านใหม่นาดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030022 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030024 บ้านดอนละนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030037 บ้านโนนฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030194 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030198 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030205 บ้านท่าชวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030159 อนุบาลเทพสถิต สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030161 บ้านดงลาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030163 บ้านซับไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030174 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030176 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030184 ดอนเปล้าศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030069 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030073 วังกะอาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030075 บ้านหนองอีหล่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030087 บ้านหนองดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030092 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030117 บ้านห้วยยางดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030005 บ้านท่าแตง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030020 บ้านงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030040 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030192 บ้านวังพง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030197 บ้านเขื่อนลั่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030199 บ้านซับใหม่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030203 บ้านโป่งเกต สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030204 บ้านวังขอนสัก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030131 บ้านวังอ้ายคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030139 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030155 บ้านซับหมี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030175 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030179 บ้านสามหลักพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030067 บ้านเสลาประชารัฐ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030077 บ้านกลอยสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030108 บ้านหนองตานา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030109 บ้านโสกปลาดุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030018 บ้านนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030124 บ้านวังตาท้าว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030126 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030129 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030142 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030143 บ้านโป่งนกพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030145 บ้านสะพานยาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030149 ซับมงคลวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030151 ซับถาวรพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030157 บ้านห้วยเกตุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030165 บ้านประดู่งาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030167 บ้านหนองจะบก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030177 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030183 บ้านหนองตอ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030056 บ้านซับยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030061 บ้านโปร่งมีชัย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030071 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์Œ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030085 เขาดินพิทยารักษ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030091 บ้านตะลอมไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030107 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030114 บ้านหนองโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030116 บ้านหนองกองแก้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030120 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030001 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030015 บ้านโนนคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030027 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030045 บ้านโคกโต่งโต้น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030137 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030146 บ้านศิลาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030148 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030150 บ้านวังมน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030152 บ้านโคกไค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030187 บ้านบะเสียว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030051 บ้านเกาะมะนาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030059 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030066 ชุมชนชวนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030078 หนองกกสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030084 หัวสระวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030088 หนองประดู่วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030089 บ้านโคกแสว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030090 บ้านละหานค่าย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030093 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030118 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030019 บ้านหนองลูกช้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030028 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030032 บ้านห้วย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030033 บ้านหนองโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030034 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030035 บ้านร้านหญ้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030043 บ้านทามจาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030191 บ้านซับเจริญสุข สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030193 บ้านบุฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030200 บ้านวังกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030202 บ้านท่ากูบ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030125 บ้านเสลี่ยงทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030132 วังใหม่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030138 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030182 รังงามวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030072 บ้านตาล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030095 โป่งขุนเพชร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030098 บ้านวังตะเฆ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030099 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030100 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030101 บ้านวังอ้ายจีด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030119 บ้านแจ้งใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030004 บ้านร่วมมิตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030006 บ้านเดื่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030007 บ้านสำโรงโคก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030029 บ้านโนนเชือก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030031 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030128 หินฝนวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030133 บ้านวังตาเทพ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030135 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030162 บ้านช่องสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030178 บ้านโกรกกุลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030185 บ้านโสกคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030186 บ้านหนองผักชี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030053 โคกเพชรวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030057 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030062 บ้านกุดตาลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030068 หินตั้งพิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030081 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030102 บ้านสำนักตูมกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030103 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030112 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030011 บ้านหลุบงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030030 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030042 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030189 ซับใหญ่วิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030122 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030168 บ้านโนนมะกอกงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030171 บ้านวังคมคาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030052 จอมแก้ววิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030058 ปากจาบวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030065 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030096 บ้านดอนกอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3