ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
86010070 บ้านท่าลานทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010073 บ้านหาดหงส์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010086 วัดควนมณี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010091 บ้านรับร่อ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010105 บ้านตาหงษ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010108 ประชานิคม 4 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010111 บ้านน้ำเย็น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010112 บ้านจันทึง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010116 บ้านเขาเลี้ยว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010118 บ้านไชยราช สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010121 บ้านบางจาก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010132 บ้านคอกม้า สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010136 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010140 วัดบางแหวน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010146 บ้านทุ่งวัวแล่น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010008 อนุบาลชุมพร สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010029 บ้านหนองเนียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010040 วัดดอนรวบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010041 บ้านเขาวง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010042 บ้านท่ามะปริง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010048 วัดดอนเมือง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010072 บ้านแก่งเพกา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010077 บ้านหัวว่าว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010078 บ้านหาดส้มแป้น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010080 ชุมชนประชานิคม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010088 ประชาสันติ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010095 บ้านคันธทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010104 บ้านธรรมเจริญ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010110 บ้านหินแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010113 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010124 บ้านดอนทราย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010126 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010137 บ้านถ้ำธง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010139 บ้านปากคลอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010004 บ้านในห้วย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010013 บ้านบางคอย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010014 บ้านบางหลง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010017 บ้านเขาบ่อ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010020 วัดทุ่งคา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010024 บ้านสามเสียม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010027 วัดนาทุ่ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010043 วัดหัวกรูด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010064 บ้านทุ่งมะขาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010075 บ้านเขาพาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010092 บ้านหาดใน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010094 บ้านเหมืองทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010096 บ้านเนินทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010100 บ้านงาช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010101 ประชาพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010102 บ้านร้านตัดผม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010106 บ้านกลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010109 บ้านยายไท สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010119 บ้านวังช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010120 บ้านหินกบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010122 บ้านชุมโค สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010125 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010142 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010001 วัดขุนกระทิง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010010 วัดพิชัยยาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010011 บ้านคอสน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010037 บ้านดอนไทรงาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010049 วัดวังไผ่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010053 วัดน้อมถวาย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010059 วัดเชิงกระ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010069 ประชานิคม 2 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010074 ประชานิคม 3 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010076 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010087 วัดวังครก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010089 บ้านละมุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010098 บ้านพรุตะเคียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010107 บ้านบึงลัด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010115 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010129 วัดดอนยาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010134 บ้านดอนตะเคียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010019 วัดดอนมะม่วง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010023 วัดหูรอ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010030 วัดบางลึก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010036 วัดคูขุด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010039 บ้านคอเตี้ย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010045 บ้านหัวถนน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010055 บ้านนาแซะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010056 บ้านท่าไม้ลาย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010060 บ้านคลองสูบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010063 บ้านหาดทรายรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010103 บ้านทรายขาว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010032 บ้านศาลาลอย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1