ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
92010141 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010148 วัดจอมไตร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010150 บ้านควนสวรรค์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010119 บ้านควนไม้ดำ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010121 บ้านลำปลอกเหนือ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010124 บ้านลำแคลง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010125 บ้านเขาติง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010129 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010131 บ้านท่าเทศ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010004 วัดนิคมประทีป สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010015 บ้านควนสระแก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010028 วัดทุ่งหินผุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010033 วัดขุนสิทธิ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010038 บ้านห้วยเร็จ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010039 บ้านปากห้วย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010051 บ้านปากไพ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010056 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010058 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010063 บ้านคลองปะเหลียน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010066 บ้านควนเคี่ยม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010071 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010077 บ้านลำพิกุล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010081 บ้านในควน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010158 บ้านทุ่งกอ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010160 บ้านบกหัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010161 หาดสำราญ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010162 วัดหนองสมาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010138 บ้านไร่หลวง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010149 ไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010105 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010108 บ้านยวนโปะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010109 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010114 บ้านหนองโต๊ะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010123 บ้านปะเหลียน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010127 บ้านทุ่งปาหนัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010002 บ้านนาป้อ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010006 มิตรภาพที่ 31 สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010007 วัดควนวิเศษ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010008 อนุบาลตรัง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010009 วัดไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010036 วัดโคกพิกุล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010054 วัดโหละคล้า สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010061 บ้านนาโตง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010064 บ้านท่าบันได สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010065 บ้านควนอินทนินงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010067 บ้านควนยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010068 บ้านควนยวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010070 บ้านทุ่งค่าย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010075 วัดควนนิมิตศิลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010086 บ้านโคกทราย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010088 บ้านนายายหม่อม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010156 บ้านนาทะเล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010163 บ้านปากปรน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010164 วัดปากปรน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010154 วัดมงคลสถาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010096 บ้านแหลม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010103 วัดท่าพญา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010104 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010111 วัดควนวิไล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010113 บ้านหนองยายแม็ม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010115 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010116 บ้านหินคอกควาย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010122 บ้านหาดเลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010128 บ้านสุโสะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010132 หนองผักฉีด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาท สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010134 บ้านแหลมสอม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010010 วัดไพรสนฑ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010017 วัดนานอน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010029 บ้านโคกชะแง้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010037 วัดน้ำผุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010045 วัดเกาะมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010047 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010049 บ้านคลองขุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010057 บ้านคลองทรายขาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010059 บ้านหนองชวด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010062 บ้านนานิน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010073 วัดหนองเป็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010079 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010080 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010139 บ้านช่อง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010143 บ้านเกาะปุด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010147 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010151 บ้านคลองลำปริง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010152 บ้านหนองยวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010099 บ้านทอนหาน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010101 บ้านหยงสตาร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010117 บ้านหัวควน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010001 บ้านควนปริง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010005 วัดสาริการาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010016 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010025 บ้านคลองเต็ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010040 บ้านไร่พรุ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010043 บ้านด่าน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010048 วัดโพธาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010053 บ้านโพรงจระเข้ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010072 บ้านยูงงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010074 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010076 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010078 บ้านทอนพลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010091 วัดชลวาปีวิหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010093 บ้านปากคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010155 บ้านตะเสะ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010159 บ้านบ้าหวี สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010136 วัดไทรทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010137 วัดนางประหลาด สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010142 วัดธรรมาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010144 วัดควนสีนวล สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010095 หาดทรายทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010098 บ้านสามแยก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010100 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010102 ทุ่งรวงทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010110 บ้านบางด้วน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010118 บ้านวังศิลา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010126 บ้านลิพัง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010130 ทุ่งไทรทอง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010135 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010023 บ้านบางยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010026 วัดสันติวัน สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010031 บ้านหนองเรี้ย สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010041 บ้านทุ่งนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010042 บ้านเขาหลัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010044 วัดแจ้ง สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010052 บ้านกลางนา สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010087 บ้านย่านตาขาว สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010089 บ้านควนโพธิ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 1
92010157 บ้านโคกรัก สพป. สพป.ตรัง เขต 1