ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
92020007 บ้านมดตะนอย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020008 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020021 บ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020029 บ้านบางเป้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020031 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020038 บ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020045 บ้านปาเต สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020157 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020162 บ้านควนหนองยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020163 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020139 วัดน้ำฉ่า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020047 บ้านโตน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020054 บ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020055 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020059 บ้านนาเมืองเพชร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020060 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020069 บ้านฉางหลาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020070 วัดไม้ฝาด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020074 วัดคีรีวิหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020082 บ้านควนตัง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020085 บ้านไสมะม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020088 บ้านทุ่งต่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020093 บ้านไสบ่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020099 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020112 บ้านคลองคุ้ย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020115 วัดสิทธิโชค สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020116 บ้านวังลำ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020117 บ้านเขาพรุเสม็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020005 บ้านหาดยาว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020014 บ้านบางเตา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020015 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020020 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020023 บ้านนาเกลือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020025 บ้านท่าส้ม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020027 บ้านท่าปาบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020030 บ้านป่าเตียว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020039 บ้านไร่ใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020040 บ้านทุ่งอิฐ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020043 วัดวารีวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020044 บ้านแหลม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020164 บ้านคลองมวน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020133 บ้านหลังเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020134 บ้านทุ่งยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020141 บ้านช่องลม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020052 บ้านแหลมไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020065 บ้านไสต้นวา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020067 บ้านพรุจูด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020072 บ้านห้วยต่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020075 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020095 บ้านเกาะเต่า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020104 บ้านทุ่งยางงาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020105 วัดบางดี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020108 วัดควนไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020110 วัดปากแจ่ม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020120 วัดศรีรัตนาราม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020124 บ้านวังหลาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020001 บ้านแตะหรำ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020009 บ้านเกาะลิบง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020011 บ้านคลองชีล้อม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020012 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020016 วัดควนธานี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020033 บ้านน้ำราบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020036 บ้านพรุใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020149 บ้านลำช้าง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020154 บ้านทุ่งสมอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020155 บ้านหนองมวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020156 วัดควนเมา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020158 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020159 วัดถ้ำพระพุทธ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020165 บ้านไทรบ่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020131 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020146 บ้านในปง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020147 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020053 บ้านแหลมมะขาม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020058 บ้านกลิ้งกลอง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020062 บ้านไร่ออก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020064 บ้านดุหุน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020068 หาดปากเมง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020071 บ้านผมเด็น สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020092 บ้านป่ากอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020107 บ้านน้ำพราย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020122 บ้านหนองสองพี่น้อง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020126 วัดห้วยนาง (วันครู2501) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020002 บ้านกันตังใต้ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020003 บ้านเกาะเคี่ยม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020004 บ้านจุปะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020010 บ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020013 บ้านคลองลุ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020022 บ้านพระม่วง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020037 บ้านบางหมาก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020041 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020148 บ้านทอนเหรียน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020151 วัดโคกเลียบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020160 บ้านหนองศรีจันทร์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020135 วัดทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020138 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020049 บ้านพรุเตย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020050 กมลศรี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020051 บ้านสายควน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020063 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020066 บ้านหัวหิน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020080 วัดกาญจน์บริรักษ์ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020084 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020086 วัดเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020096 บ้านทุ่งศาลา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020103 บ้านควนอารี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020106 บ้านซา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020111 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020113 บ้านลำแพะ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020121 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020125 บ้านหนองราโพ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020018 บ้านโคกยาง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020032 บ้านควนตุ้งกู สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020035 บ้านบางสัก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020150 บ้านโพธิ์น้อย สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020152 วัดเขาพระ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020153 บ้านควนหนองกก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020161 บ้านต้นไทร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020128 วัดเขาวิเศษ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020129 บ้านเขาโอน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020130 บ้านคลองโตน สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020132 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020136 บ้านจิจิก สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020140 บ้านบางพระ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020142 บ้านช่องหาร สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020143 บ้านต้นปรง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020144 บ้านไชยภักดี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020145 บ้านบางคราม สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020046 วัดเจริญร่มเมือง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020056 บ้านบางค้างคาว สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020076 บ้านเขากอบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020091 บ้านหนองหมอ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020097 บ้านควนพญา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020098 วัดนาวง สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020114 บ้านลำภูรา สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020118 วัดไตรสามัคคี สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020123 บ้านควนเลียบ สพป. สพป.ตรัง เขต 2
92020127 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. สพป.ตรัง เขต 2