ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
63010053 อนุบาลรอดบำรุง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010056 บ้านปากวัง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010058 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010061 บ้านใหม่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010062 บ้านดงยาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010065 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010067 บ้านแม่สลิด สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010068 บ้านสันกลาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010072 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010005 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010007 บ้านชะลาด สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010008 บ้านลานห้วยเดื่อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010009 บ้านตลุกป่าตาล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010012 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010014 บ้านชะลาดระฆัง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010016 บ้านลานสาง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010019 บ้านห้วยนึ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010024 บ้านลานเต็ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010025 บ้านหนองร่ม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010027 น้ำดิบพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010029 บ้านสะแกเครือ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010030 บ้านเกาะอ้ายด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010103 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010113 บ้านศรีคีรีรักษ์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010083 บ้านวังโพ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010091 เขื่อนภูมิพล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010092 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010094 บ้านป่ายางใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010044 ศรีวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010046 ชุมชนบ้านแม่ยะ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010047 บ้านแม่พะยวบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010060 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010070 เสริมปัญญา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010071 บ้านเกาะลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010004 บ้านคลองสัก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010010 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010015 บ้านมูเซอ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010018 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010020 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010021 บ้านหนองกระโห้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010022 ชุมชนบ้านไม้งาม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010031 บ้านน้ำด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010034 บ้านท่าไม้แดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010037 บ้านคลองห้วยทราย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010038 บ้านท่าเล่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010040 วัดปากห้วยไม้งาม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010041 บ้านหนองบัวเหนือ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010098 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010099 อนุบาลวังเจ้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010111 บ้านท่าตะคร้อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010076 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010084 บ้านดงลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010088 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010093 บ้านสามเงา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010095 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010096 วัดสามเงา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010048 สว่างวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010050 บ้านหนองชะลาบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010051 วัดพระธาตุน้อย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010057 บ้านฉลอม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010059 บ้านท้องฟ้า สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010066 บ้านห้วยแม่บอน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010069 บ้านยางโองนอก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010006 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010011 บ้านหนองนกปีกกา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010013 บ้านโพรงตะเข้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010023 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010026 บ้านวังประจบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010039 เด่นวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010104 ผาผึ้งวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010106 บ้านวังตำลึง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010109 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010110 บ้านทุ่งกง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010112 บ้านวังน้ำเย็น สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010074 บ้านโสมง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010075 บ้านอูมวาบ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010077 บ้านหนองเชียงคา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010078 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010080 บ้านท่าไผ่ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010081 บ้านคลองไม้แดง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010082 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010086 บ้านนาตาโพ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010089 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010097 บ้านท่าปุยตก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010045 ชูวิชาราษฎร์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010049 บ้านตากประถมวิทยา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010052 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010054 ประชาพัฒนา สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010055 บ้านวังไม้ส้าน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010063 บ้านทุ่งกระเชาะ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010064 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010001 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010002 บ้านเนินมะลื่น สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010003 บ้านลานมะคร้อ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010017 บ้านห้วยเหลือง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010028 หนองเสือพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010033 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010036 บ้านหนองบัวใต้ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010042 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010043 อนุบาลตาก สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010100 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010101 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010102 บ้านใหม่เสรีธรรม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010105 บ้านตะเคียนด้วน สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010107 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010108 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010073 บ้านสันป่าป๋วย สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010085 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010087 วังหวายวิทยาคม สพป. สพป.ตาก เขต 1
63010090 อนุบาลบ้านท่าปุย สพป. สพป.ตาก เขต 1