ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
73010053 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010054 วัดทะเลบก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010055 ประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010056 อนุบาลกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010059 วัดบ่อน้ำจืด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010061 วัดสระพัง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010062 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010078 บ้านหนองกร่าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010080 วัดไร่แตงทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010088 บ้านดอนซาก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010109 บ้านหัวถนน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010001 วัดดอนยายหอม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010003 วัดตาก้อง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010005 วัดเกาะวังไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010009 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010016 วัดดอนเสาเกียด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010018 วัดลาดปลาเค้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010022 บ้านคอวัง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010033 บ้านลำพยา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010035 วัดวังตะกู สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010039 วัดใหม่ดอนทราย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010041 วัดลาดหญ้าแพรก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010044 วัดสามควายเผือก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010045 บ้านรางมะเดื่อ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010047 บ้านหนองแก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010048 วัดหนองดินแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010051 วัดทัพยายท้าว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010052 บ้านหนองปากโลง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010063 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010068 วัดลาดหญ้าไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010070 บ้านหลักเมตร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010071 วัดปลักไม้ลาย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010073 บ้านบ่อน้ำพุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010074 เมืองเก่ากำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010075 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010076 บ้านหนองไม้งาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010079 บ้านห้วยรางเกตุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010082 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010083 บ้านอ้อกระทุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010085 วัดประชาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010089 บ้านคลองตัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010090 วัดวังน้ำเขียว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010091 บ้านหนองพงนก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010092 วัดสระสี่มุม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010094 วัดราษฎร์วราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010095 บ้านหนองพงเล็ก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010096 วัดดอนเตาอิฐ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010097 บ้านหนองเขมร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010099 วัดห้วยม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010100 วัดปทุมทองสุทธาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010101 วัดท่าเสา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010103 วัดกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010114 วัดลำลูกบัว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010124 วัดทุ่งผักกูด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010125 วัดกงลาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010004 บ้านมาบแค สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010058 วัดทุ่งกระพังโหม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010065 บ้านรางอีเม้ย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010086 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010104 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010108 ละเอียดอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010110 วัดสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010115 บ้านแหลมกะเจา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010116 วัดลำเหย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010117 วัดทุ่งสีหลง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010118 บ้านใหม่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010119 บ้านรางมูก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010120 วัดแหลมมะเกลือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010123 วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010126 วัดห้วยพระ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010127 บ้านแจงงาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010128 วัดเลาเต่า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010129 วัดทุ่งพิชัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010002 วัดดอนขนาก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010010 บ้านลำท่าโพ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010017 วัดบางแขม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010019 บ้านคลองยาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010020 วัดบ้านยาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010023 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010024 อนุบาลนครปฐม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010025 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010026 วัดพระประโทณเจดีย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010040 วัดสระกะเทียม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010046 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010060 บ้านดอนทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010064 บ้านห้วยขวาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010067 วัดสองห้อง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010069 บ้านสระน้ำส้ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010072 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010077 วัดหนองศาลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010081 วัดหนองจิก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010084 วัดห้วยผักชี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010093 บ้านสามัคคี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010098 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010102 บ้านบัวแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010105 วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010111 วัดสุขวราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010112 วัดบ้านหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010130 บ้านสามแก้ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010006 วัดทัพหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010011 วัดธรรมศาลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010014 บ้านบ่อพลับ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010021 บ้านหนองกะโดน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010028 วัดโพรงมะเดื่อ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010029 วัดหุบรัก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010030 วัดศรีวิสารวาจา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010034 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010036 วัดวังเย็น สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010037 บ้านไร่ต้นสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010038 บ้านหนองขาหยั่ง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010042 วัดรางปลาหมอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010049 วัดหนองเสือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010066 บ้านอ้อกระทิง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010113 วัดหนองกระพี้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010121 วัดตะโกสูง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010007 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010008 วัดทุ่งรี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010012 บ้านต้นสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010013 บ้านนาสร้าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010015 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010027 วัดหว้าเอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010031 วัดพะเนียงแตก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010043 วัดใหม่ห้วยลึก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010050 บ้านทุ่งหัวพรหม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1