ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
73020001 วัดประชานาถ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020009 วัดน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020015 วัดบ่อตะกั่ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020017 วัดลานตากฟ้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020020 วัดละมุด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020023 วัดสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020030 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020031 วัดท้องไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020032 บ้านห้วยกรด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020039 วัดลาดสะแก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020040 วัดไผ่สามตำลึง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020048 วัดนิลเพชร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020056 วัดบางปลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020059 วัดรางกำหยาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020062 บ้านรางปลาหมอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020063 บ้านคลองพระมอพิสัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020064 วัดบึงลาดสวาย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020068 วัดเกษมสุริยัมนาจ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020069 บ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020071 บ้านไผ่คอกวัว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020073 วัดบางน้อยใน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020078 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020090 บ้านฉาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020092 บ้านดอนทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020094 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020095 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020100 บ้านท่าตลาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020103 บ้านหัวอ่าว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020004 วัดงิ้วราย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020005 บ้านคลองบางกระจัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020012 วัดตุ๊กตา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020018 วัดพุทธธรรมรังษี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020033 วัดโคกเขมา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020036 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020041 วัดโพธิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020042 วัดไผ่จรเข้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020045 บ้านนราภิรมย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020049 วัดบัวปากท่า สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020050 บ้านหนองปรงกาญจนา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020051 วัดบอนใหญ่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020058 ตลาดเกาะแรต สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020061 บ้านรางกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020066 ไทยรัฐวิทยา 4 สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020067 บ้านหนองปรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020120 บุณยศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020122 วัดมะเกลือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020123 บ้านคลองโยง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020125 วัดสาลวัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020126 วัดสุวรรณาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020098 วัดทรงคนอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020104 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020107 บ้านบางเตย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020109 บ้านบางประแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020111 วัดเดชานุสรณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020117 บ้านหอมเกร็ด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020002 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020003 วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020008 วัดท่าตำหนัก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020010 วัดไทยาวาส สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020011 วัดกลางบางแก้ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020019 วัดสัมปทวน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020022 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020037 วัดลานคา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020043 วัดเกษตราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020044 วัดพระมอพิสัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020047 วัดนราภิรมย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020057 วัดเกาะแรต สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020072 วัดบางหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020074 วัดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020077 บ้านหนองมะม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020127 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020084 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020085 บ้านเพลินวัฒนา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020086 วัดปรีดาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020087 บ้านคลองจินดา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020088 บ้านพาดหมอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020091 วัดบางช้างเหนือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020097 วัดจินดาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020099 วัดท่าข้าม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020101 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020102 คลองบางกระทึก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020105 วัดบางช้างใต้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020112 วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020006 วัดไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020007 คลองทางหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020013 วัดบางพระ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020014 วัดกลาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020021 บ้านลานแหลม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020024 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020026 วัดเสถียรรัตนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020034 วัดทุ่งน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020035 วัดบางภาษี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020038 วัดดอนยอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020046 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020052 ตลาดเจริญสุข สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020054 วัดบางไผ่นารถ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020055 วัดผาสุการาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020060 ตลาดรางกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020065 วัดสุขวัฒนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020070 บ้านบางเลน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020079 วัดไผ่หูช้าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020080 วัดลำพญา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020081 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020083 บ้านไผ่หลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020121 บ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020089 วัดวังน้ำขาว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020096 บ้านตากแดด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020110 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020113 วัดท่าพูด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020115 บ้านดงเกตุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020119 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020016 วัดห้วยตะโก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020025 วัดศีรษะทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020027 วัดกลางครูเวียง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020028 วัดกกตาล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020053 วัดบัวหวั่น สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020082 วัดศิลามูล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020093 บ้านคลองใหม่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020106 บ้านบางม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020116 วัดหอมเกร็ด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2