ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
48020003 บ้านนาเพียง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020023 บ้านธาตุ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020036 บ้านโพนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020044 บ้านปากทวย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020046 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020180 บ้านท่าพันโฮง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020185 บ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020129 บ้านโนนกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020051 บ้านพืชผล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020055 อนุบาลบ้านแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020056 บ้านนายาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020057 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020061 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020068 บ้านโคกพะธาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020069 บ้านป่าหว้าน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020076 บ้านนากระแต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020083 บ้านนาคํา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020088 บ้านโพนงาม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020090 บ้านอีอูด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020093 บ้านจอมศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020098 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020102 บ้านดงขวาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020106 บ้านโพนสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020111 บ้านปฏิรูป สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020002 บ้านตาลปากน้ำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020013 บ้านคำเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020017 บ้านท่าอุเทน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020025 บ้านตาล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020042 บ้านเวินพระบาท สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020122 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020128 บ้านอูนนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020132 บ้านนาหว้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020135 บ้านอูนยางคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020140 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020142 บ้านหนองดุด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020143 บ้านดอนศาลา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020144 บ้านนาน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020047 บ้านนาเข สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020052 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020071 ชุมชนนาพระชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020146 บ้านนาขมิ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020147 บ้านดงวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020154 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020161 บ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020165 บ้านต้าย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020078 บ้านดอนสมอ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020096 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020104 ประชาสนธิ์นุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020105 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020109 บ้านยางงอย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020007 บ้านแก้วปัดโป่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020008 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020009 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020015 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020030 บ้านเหล่าหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020037 ไตรราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020043 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020045 บ้านหนองเทา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020184 บ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020125 บ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020127 บ้านนาคอย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020136 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020048 บ้านโคกสายทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020054 บ้านดอนบาก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020060 ชุมชนไผ่ล้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020063 บ้านโพนทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020073 บ้านไชยศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020074 บ้านคำนกกก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020075 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020149 บ้านขามเตี้ยน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020160 บ้านหนองท่ม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020169 บ้านโพนเพ็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020084 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020101 บ้านเซียงเซา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020110 บ้านหนองบาท้าว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020112 บ้านแค สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020115 ชุมชนบ้านสามผง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020012 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020014 บ้านดอนติ้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020018 บ้านน้อยนาเหนือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020028 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020034 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020038 บ้านรามราช สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020040 บ้านโพนก่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020179 บ้านดอนเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020182 บ้านนาทม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020183 บ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020188 บ้านนานอ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020190 เพียงหลวง 10 สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020123 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020126 ชุมชนนางัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020130 บ้านสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020151 บ้านอ้อวังหมากเห็บ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020156 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020163 บ้านนาคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020166 บ้านโพนจาน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020171 บ้านโพนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020172 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020173 บ้านหนองนางเลิง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020085 บ้านคําสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020086 บ้านอุ่มไผ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020100 บ้านหนองผือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020113 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020116 บ้านนาหนองหวาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020005 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020010 บ้านท่าจำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020026 บ้านพนอม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020032 บ้านพะทาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020035 บ้านบุ่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020041 บ้านม่วงนาสีดา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020177 บ้านโคกศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020187 บ้านชัยมงคล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020124 ชุมชนประสานมิตร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020133 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020134 บ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020141 บ้านเหล่าพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020145 บ้านดอนปอหนองโอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020062 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020065 บ้านโคกยาว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020155 บ้านนาหัวบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020157 บ้านโพนตูมหนองแสง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020158 บ้านค้อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020162 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020164 บ้านนาเต่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020167 บ้านบงคํา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020079 บ้านดอนมะจ่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020087 บ้านภูกระแต สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020091 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020095 บ้านข่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020108 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020114 บ้านศรีเวินชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020001 ชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020004 บ้านนาหนองบก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020006 บ้านหาดกวน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020011 บ้านห้วยพระ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020019 อุเทนวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020022 บ้านโพน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020024 บ้านน้อยทวย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020033 บ้านนาข่าท่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020039 บ้านแพงสะพัง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020176 บ้านหมูม้น สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020131 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020138 บ้านเสียววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020050 บ้านนางัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020064 บ้านนาดีหัวภู สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020066 บ้านม่วงชี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020067 บ้านดอนสะฝาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020148 บ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020150 บ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020152 บ้านนาใน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020174 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020077 บ้านดงหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020080 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020081 บ้านนาเพียง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020089 บ้านเหล่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020094 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020107 บ้านโพนขาว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020120 บ้านเสียวสงคราม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020121 บ้านอ้วน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020021 บ้านนาผักปอด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020027 บ้านดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020178 บ้านคำแม่นาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020186 บ้านหนองซน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020189 บ้านนาดีวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020137 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020139 บ้านดอนพะธาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020053 บ้านแพงโคก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020059 บ้านหัวหาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020072 บ้านนาข่าคำพอก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020168 บ้านโพนบก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020092 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020099 ชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020103 บ้านนาจาน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020117 บ้านดงน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020118 บ้านคําไฮ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020119 บ้านหาดแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 2