ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30010081 บ้านไพ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010100 บ้านธารปราสาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010107 บ้านขามชั่งโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010109 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010112 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010119 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010122 บ้านกระเพรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010130 บ้านสะพาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010131 บ้านคอหงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010132 บ้านหนองโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010137 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010144 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010145 บ้านหนองจำปา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010003 โคกเพชรสระมโนรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010010 บ้านบึงทับช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010014 บ้านระกาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010016 บ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010018 เมืองนครราชสีมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010020 สวนหม่อน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010022 สุขานารี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010035 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010036 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010037 บ้านภูเขาลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010041 บ้านคนชุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010066 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010068 ทหารอากาศบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010070 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010072 บ้านมาบมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010079 ไตรคามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010082 บ้านหนองพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010090 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010105 ชุมชนบ้านเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010111 บ้านเสลาถั่วแปบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010113 บ้านหนองนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010114 บ้านเปราะหอมพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010115 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010116 บ้านหนองม้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010121 บ้านหนองแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010123 บ้านคล้าโนนคราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010124 ดอนท้าววิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010134 บ้านโนนมันเทศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010135 บ้านซาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010138 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010142 กันเกราพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010008 บ้านลำเชิงไกร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010023 อนุบาลนครราชสีมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010027 เคหะประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010039 บ้านยางน้อยหัวสิบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010040 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010045 บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010047 บ้านละลมโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010049 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010050 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010057 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010073 บ้านยองแยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010075 บ้านหมื่นไวย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010080 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010087 บ้านส้มมิตรภาพที่93 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010089 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010092 บ้านโนนมะกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010096 บ้านด่านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010099 อนุบาลตลาดแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010103 บ้านหญ้าคาเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010104 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010125 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010126 บ้านเมืองที สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010127 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010128 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010133 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010002 บ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010005 บ้านหนองรังกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010013 บ้านจอหอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010030 บ้านหัวทะเล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010031 บ้านโคกไผ่-ขนาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010033 บ้านมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010058 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010061 บ้านหนองปรู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010062 บ้านต่างตา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010063 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010069 บ้านทับช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010071 ประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010074 บ้านหนองระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010077 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010078 บ้านพะไล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010083 บ้านขามเฒ่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010085 บ้านด่านติง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010091 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010095 บ้านคอนน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010098 บ้านด่านเกวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010101 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010102 บ้านหญ้าคาใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010106 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010117 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010118 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010129 บ้านดอนผวา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010136 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010141 โพธารามพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010009 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010025 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010028 บ้านหลักร้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010032 บึงพญาปราบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010034 บ้านลองตอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010038 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010043 บ้านบึงตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010046 บ้านพุดซา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010048 บึงสาลี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010051 เสนานุเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010053 บ้านทุ่งกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010054 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010055 บ้านโกรกเดือนห้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010064 บ้านหนองตาคง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010065 วัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010084 บ้านจันอัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010086 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010088 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010093 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010097 บ้านโตนด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010108 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010110 บ้านมะรุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010139 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010140 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010143 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010001 ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010004 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010006 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010007 บ้านโคกสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010011 บ้านกรูดหนองออก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010012 บ้านกล้วยจอหอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010017 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010019 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010021 สามัคคีรถไฟ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010024 วัดทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010026 บ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010042 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010044 บ้านพะเนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010052 บ้านบึงสาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010056 อ่างห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010059 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010060 บ้านกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010076 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010094 วัดบ้านด่านคนคบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010120 บ้านพลจลก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010015 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010029 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1