ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30020004 บ้านพระนารายณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020021 บ้านละกอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020023 อรพิมพ์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020031 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020033 บ้านโนนทะยุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020036 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020039 วัดหนองนกคุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020043 วัดหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020163 เพชรมาตุคลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020171 ภูทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020179 บ้านหนองบัวโคก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020050 วัดพะโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020061 บ้านโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020063 บ้านโนนเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020072 บ้านหนองเสาเดียว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020084 บ้านท่าตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020139 บ้านถนนหัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020141 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020146 บ้านยอกขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020147 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020152 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020153 บ้านสระมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020157 บ้านคลองสารเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020107 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020122 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020131 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020002 บ้านดงพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020015 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020016 รัฐการุณวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020034 บ้านโนนพะไล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020170 บ้านด่านพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020175 สมานมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020059 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020079 บ้านปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020081 ชุมชนพลับพลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020155 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020160 บ้านหนองหัวแรด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020099 บ้านนาตะคุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020111 บ้านกระทุ่มแท่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020116 บ้านเมืองรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020117 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020120 บ้านโคกพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020127 บ้านแสนสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020132 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020133 บ้านสระมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020024 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020026 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020030 ขามสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020038 บ้านหนองแมว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020041 บ้านโคกพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020046 เสมาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020047 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020168 บ้านกันผม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020174 วัดสลักได สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020048 บ้านดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020053 บ้านบึงทับปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020067 บ้านท่าลาดขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020080 วัดกุดสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020086 บ้านกุดจอกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020135 บ้านซับตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020140 บ้านลุงเขว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020158 บ้านหนองลูกควาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020094 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020101 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020109 บ้านหลุ่งตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020110 รักชาติประชาบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020112 บ้านตะแกรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020123 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020128 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020129 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020130 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020134 บ้านหนองพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020005 บ้านหนองขามน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020013 หนองพลวงพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020025 บ้านโกรกไม้แดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020028 บ้านบุวังหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020035 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020037 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020044 บ้านสวนปอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020172 ชุมชนวัดรวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020177 โคกวังวนวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020066 บ้านบึงพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020076 บ้านดะแลง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020082 บ้านกอกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020085 บ้านละลม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020148 บ้านสว่างวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020149 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020150 บ้านหนองบุนนาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020151 เทียมนครวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020159 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020105 บ้านเมืองพลับพลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020106 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020108 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020113 บ้านหนองนกเขา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020119 บ้านหลุ่งประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020124 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020125 บ้านห้วยปอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020126 บ้านสวนหอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020010 บ้านโนนพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020019 บ้านโนนตาพรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020032 ชาติวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020045 บ้านหินโคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020161 บ้านกรูด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020162 สมบูรณ์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020164 พิมานประชาสันต์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020167 โนนตาวิทย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020057 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020068 บ้านบึงไทย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020070 บ้านกุดโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020071 บ้านดอนพราหมณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020074 บ้านโค้งกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020078 บ้านหนองปรึก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020087 บ้านกุดจอกใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020145 บ้านสารภี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020156 บ้านบุกระโทก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020092 บ้านหัวทำนบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020098 วัดหนองนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020100 บ้านตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020104 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020114 บ้านหนองสาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020001 ไทรทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020003 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020011 บ้านหนองบัวกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020012 บ้านหนองนกกวัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020017 วัดเหมสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020020 บ้านช่องโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020027 วัดหินมงคล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020042 วัดหนองจอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020169 บ้านพระพุทธ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020173 บ้านนาตาวงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020052 บ้านบิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020055 บ้านด่านเกวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020056 บ้านตูม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020060 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020064 ชุมชนดอนไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020073 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020075 บ้านดอนเกตุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020077 บ้านปอพราน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020142 บ้านท่าตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020144 บ้านพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020089 บ้านซ่าเลือด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020091 บ้านหนองบัวรองสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020093 บ้านจอมศรี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020103 บ้านโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020029 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020180 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020069 บ้านท่าอ่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020083 บ้านคลองกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020136 บ้านสระซาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020115 บ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2