ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030036 บ้านมาบตะโกเอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030038 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030042 บ้านลำเพียก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030050 บ้านหนองเสือบอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030109 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030119 บ้านพันธ์สงวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030120 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030121 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030127 บ้านกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030132 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030137 โพธิ์ทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030151 หนองประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030163 บ้านหนองไม้สัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030164 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030165 บ้านคลองทุเรียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030169 บ้านน้ำซับ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030172 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030173 บ้านคลองใบพัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030178 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030185 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030186 บ้านหนองโสมง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030187 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030051 บ้านกุดโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030055 บ้านสมบัติเจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030060 บ้านราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030069 บ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030070 บ้านดอนแขวนประชานุกูล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030006 บ้านใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030007 บ้านสระผักโพด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030009 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030014 บ้านมาบกราด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030023 บ้านทุ่งแขวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030024 บ้านพนาหนองหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030027 บ้านดอนกรูด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030028 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030029 บ้านเทพนิมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030037 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030040 บ้านโปร่งสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030092 จตุคามวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030101 บ้านคลองสาริกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030103 บ้านบุหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030106 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030123 วัดโคกสระน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030141 บ้านพัดทะเล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030143 บ้านเก่าปอแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030146 บ้านโป่งสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030150 วัดใหม่สำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030155 บ้านหนองโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030160 บ้านคลองหินร่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030166 บ้านคลองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030170 บ้านบุตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030174 บ้านคลองสะท้อน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030065 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030078 บ้านสระประทีป สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030082 บ้านประชาสันต์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030003 บ้านดอนแสนสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030017 บ้านไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030030 บ้านซับสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030039 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030049 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030084 บ้านนางเหริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030095 วัดบ้านส่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030097 บ้านหนองผักไร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030100 บ้านเขาพญาปราบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030102 บ้านน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030104 บ้านยางกระทุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030107 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030117 สวนหมากสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030125 วัดม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030130 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030184 บ้านวังน้ำเขียว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030053 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030054 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030061 บ้านราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030063 ตะแบกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030064 บ้านปางไม้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030067 บ้านสระตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030073 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030016 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030025 บ้านหนองรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030035 บ้านบุยายแลบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030043 บ้านหนองแคทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030046 บ้านสระว่านพระยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030096 วัดไม้เสี่ยว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030112 ไผ่สีสุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030115 วัดพรหมราช สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030154 บ้านพุปลาไหล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030167 บ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030168 บ้านซับไทรทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030175 บ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030177 บ้านโคกสันติสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030180 บ้านซับเต่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030183 บ้านบะใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030052 บ้านโคกโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030057 บ้านหนองแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030059 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030074 บ้านหน้ากลองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030075 สกัดนาควิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030076 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030077 ท้าวสุรนารี(2521) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030080 บ้านหนองหลักศิลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030001 บ้านโกรกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030013 บ้านโคกใบบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030026 บ้านแชะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030113 อาจวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030124 วัดทุ่งจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030128 บ้านบ่อปลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030144 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030145 บ้านคลองเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030149 สะแกราชวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030152 วัดโพนทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030176 บ้านวังหมี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030182 ด่านอุดมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030062 บ้านลำไซกง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030066 บ้านโคกไม้งาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030068 บ้านสันติสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030083 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030002 บ้านไชยวาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030004 บ้านหนองต้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030005 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030020 จอมทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030041 บ้านไร่แหลมทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030045 บ้านหนองหินโคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030087 วัดศีรษะกระบือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030088 บ้านหนองล้างช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030093 บ้านโกรกหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030094 วัดบ้านพร้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030099 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030105 ป่าไม้อุทิศ 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030122 แหลมรวกบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030126 วัดหงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030131 บ้านโนนแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030140 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030159 บ้านคลองกุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030171 บ้านคลองทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030179 บ้านบุเจ้าคุณ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030056 บ้านหนองสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030058 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030071 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030079 บ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030081 หนองไผ่วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030008 บ้านซับก้านเหลือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030032 ครบุรีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030047 บ้านหนองเมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030085 วัดหลุมข้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030089 วัดมกุฎไทยาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030110 บ้านหนองนมนาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030134 บ้านหลุมเงิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030142 บ้านลำนางแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030147 วัดโพธินิมิตร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030156 บ้านปลายดาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030157 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030158 บ้านบุไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030162 บ้านระเริง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030181 บ้านโนนเหลื่อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030072 บ้านหนองขนาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3