ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30040122 วัดกลางดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040135 บ้านวังสีสด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040136 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040139 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040170 บ้านซับน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040184 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040189 บ้านคลองเสือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040057 บ้านวังโรงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040059 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040062 บ้านโนนเสลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040078 บ้านหนองโอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040081 บ้านกุดชะนวน'รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040087 บ้านซับตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040095 บ้านวังราง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040098 สันติพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040105 ทับ6วิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040106 สง่าพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040001 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040002 บ้านสลักใด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040003 จตุรคามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040004 โค้งยางวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040029 บ้านหนองเบน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040035 กิริวัฒนศักดิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040130 บ้านซับเศรษฐี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040132 บ้านหนองหมาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040160 บ้านโนนกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040177 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040188 บ้านคลองเดื่อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040066 พรพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040070 บ้านมะค่างาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040072 บ้านปางโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040077 หนองแวงพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040086 บ้านคลองตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040109 ห้วยทรายวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040111 บ้านห้วยตะแคง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040113 บ้านหนองไม้ตาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040115 บ้านซับชุมพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040116 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040118 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040012 โนนค่าวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040018 วัดกุดเวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040023 บ้านวังรางน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040036 บ้านบุใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040038 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040054 บ้านสองคร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040123 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040126 ขนงพระใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040128 บ้านเขาจันทน์หอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040145 บ้านลำทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040147 บ้านหนองตาแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040149 บ้านหนองอีเหลอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040161 บ้านโศกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040165 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040166 บ้านหนองขวางวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040187 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040064 บ้านหนองสลักได สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040079 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040085 ถนนมิตรภาพ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040107 หนองน้ำใส สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040108 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040119 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040016 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040019 สันติวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040025 บ้านหนองไม้ตาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040028 บ้านไร่โคกสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040032 บ้านทุ่งสะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040037 บ้านสระเพลง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040051 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040053 บ้านกุดขมิ้น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040121 เบทาโกรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040137 บ้านหนองตอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040151 บ้านซับน้ำเย็น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040152 วัดบันไดม้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040153 บ้านโป่งตาลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040155 บ้านหนองจอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040157 สระน้ำใสวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040162 บ้านหัวป้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040181 บ้านซับหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040190 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040056 บ้านวังกระสวย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040058 บ้านซับใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040076 นาหว้าไตรประชาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040080 คีรีวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040083 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040103 คลองแจ้งวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040009 บ้านนากลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040014 บ้านกุดหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040020 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040034 บ้านใหม่สันติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040046 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040125 บ้านหนองตะกู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040134 บ้านโป่งวัวแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040138 เสนารัฐวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040140 บ้านสอยดาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040159 บ้านซับใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040171 บ้านวังไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040173 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040174 บ้านหินเพิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040175 บ้านเขาวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040182 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040069 บ้านซับศรีจันทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040071 เที่ยงธรรมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040094 บ้านโนนประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040097 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040112 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040117 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040008 บ้านห้วยตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040022 บ้านวังรางใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040026 บ้านหนองเลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040027 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040033 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040043 บ้านส้มกบงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040044 บ้านโสกแจ้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040049 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040050 บ้านหนองพยอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040129 วัดขนงพระเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040142 บ้านหนองกะทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040148 บ้านหนองมะค่า'ทองศรีสงเคราะห์' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040163 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040167 ประชารัฐวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040169 บ้านกุดโง้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040192 บ้านหมูสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040194 บ้านบุ่งเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040055 บ้านปางละกอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040060 บ้านกุดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040067 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040075 บ้านดอนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040089 บ้านลาดบัวขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040092 หนองน้ำขุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040093 บ้านห้วยลุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040114 โนนกราดสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040011 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040021 บ้านบุตาสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040024 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040042 เสมาวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040047 บ้านน้อยกุดคล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040141 บ้านสายชนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040144 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040164 บ้านคลองมะค่าหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040168 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040176 บ้านโป่งกะสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040180 บ้านคลองยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040191 บ้านปรางคล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040193 บ้านคลองดินดำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040091 บ้านใหม่สำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040045 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4