ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30070130 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070136 ท่าลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070154 อนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070158 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070165 บ้านประสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070166 วัดโชติการาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070168 ประโดกสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070181 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070006 วัดบ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070015 วัดบ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070021 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070030 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070032 รวมมิตรพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070033 โนนเพ็ดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070062 สัมพันธมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070064 อัมพวันวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070068 บ้านโนนตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070072 บ้านเตยประชาบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070073 บ้านทับควาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070101 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070106 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070118 บ้านท่าแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070199 บ้านโนนตำหนัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070209 บ้านละหานสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070212 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070214 บ้านดงหลบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070222 บ้านโสกดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070223 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070134 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070155 บ้านโคกเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070162 บ้านละโว้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070170 บ้านหนองหลักสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070171 โนนขุยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070184 วัดบ้านทุ่งรี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070191 คูเตยราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070013 วัดปลักแรต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070016 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070019 วัดบ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070036 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070039 วัดบ้านนางิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070043 วัดบ้านหนองคู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070044 หนองม่วงหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070045 บ้านคึมหญ้านาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070047 บ้านหนองพลวงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070050 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070053 วัดบ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070056 วัดบ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070074 บ้านชีวาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070077 บ้านขามใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070083 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070100 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070124 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070195 จตุคามพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070197 บ้านโนนปีบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070210 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070213 บ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070140 บ้านหนองนกคู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070152 บ้านโนนยอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070157 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070167 อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070173 บ้านดอนยาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070176 ชุมชนโนนแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070177 บ้านจาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070183 บ้านโนนตาเถร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070186 วังหินประชาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070008 บ้านละเลิงหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070009 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070014 สระประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070037 บ้านหันเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070041 บ้านดอนสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070042 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070049 วัดบ้านโคกสีโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070070 ราษฎร์สโมสร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070071 บ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070076 บ้านดอนเขว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070079 บ้านโนนโชงโลง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070084 บ้านท่าหลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070103 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070110 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070113 พิมายสามัคคี 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070198 เมืองจากวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070215 บ้านมาบป่าแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070230 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070231 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070132 วัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070145 โนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070148 บ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070159 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070163 บ้านขามขุนร่ม'ประชาสามัคคี' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070164 บ้านดอนลำดวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070180 วัดบ้านตะเภาหนุน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070005 วัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070022 บ้านฝาผนัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070025 วัดบ้านหนองสะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070060 คมเพชรวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070061 บ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070082 บ้านกล้วย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070086 จารย์ตำรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070090 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070095 บ้านใหม่ฉมวก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070099 บ้านม่วงขามประชารักษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070108 บ้านตะบอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070114 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070117 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070200 อรพิมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070206 โนนสมบูรณฺ์หนองมะเขือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070216 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070217 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070219 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070225 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070226 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070227 หนองอ้อวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070128 ตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070129 สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070141 หนองปรือแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070144 บ้านโคกหินช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070150 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070160 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070161 บ้านใหม่ปฎิรูป สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070007 หนองกรดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070026 บ้านโนนสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070034 ชุมชนประทาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070035 บ้านเตยกระโตน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070051 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070052 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070063 สี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070066 บ้านกระเบื้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070075 บ้านซาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070085 บ้านถนน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070093 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070094 บ้านสะแกงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070098 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070116 บ้านคล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070119 บ้านสัมฤทธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070121 หนองบัวลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070194 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070201 บ้านโนนไม้งาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070211 บ้านขุยวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070218 วัดจันทนาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070228 บ้านลำทะเมนชัย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070131 บ้านหนองแวงสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070139 บ้านหนองตะคลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070146 บ้านสว่างนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070147 บ้านสาหร่ายวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070172 บ้านโกรกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070179 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070185 วัดบ้านหินตั้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070187 แกสำโรงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070189 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070190 บ้านสำพะเนียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070012 ดอนใหญ่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070024 บ้านหญ้าคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070048 วัดบ้านโคกพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070057 วัดบ้านหนองคึม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070078 บ้านดงประชานุกูล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070088 มะค่าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070089 นิคมสร้างตนเองพิมาย 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070092 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070097 กุลโน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070102 บ้านดอนแซะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070105 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070107 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070111 บ้านฉกาจช่องโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070122 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070125 เพชรหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070203 บ้านนางโทพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070205 บ้านโนนเพชรพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070220 บ้านหนองจานใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070126 พิกุลทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070135 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070138 บ้านลุงประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070143 ห้วยบงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070149 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070151 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070156 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070169 บ้านเมืองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070174 บ้านนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070175 บ้านป่าตะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070188 บ้านฝาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070001 บ้านกระทุ่มราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070002 บ้านเขว้าวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070003 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070004 วัดบ้านดอนตะหนิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070010 ดอนมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070011 ช่องแมวพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070038 วัดบ้านถนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070040 บ้านดอนวัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070046 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070059 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070080 บ้านมะกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070091 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070112 บ้านพุทรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070202 เมืองยาง'คุรุราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070204 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070221 บ้านช่องแมว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070229 บ้านไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070127 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070133 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070137 บ้านพะงาดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070142 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070153 บ้านยางวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070178 บ้านดอนตัดเรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070182 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070017 บ้านตลาดไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070018 บ้านประทาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070020 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070023 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070027 ปราสาทหินนางรำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070028 บ้านหนองห่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070029 บ้านหนองบัวนาค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070055 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070069 บ้านโนนพุทรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070081 บ้านศาลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070087 บ้านหวายโนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070096 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070109 บ้านลุงตามัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070115 วัดวังน้ำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070120 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070123 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070192 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070193 ท่าเรือวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070196 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070208 บ้านครบุรีศึกษา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070224 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070054 วัดบ้านตำแย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070058 หนองกุงวันชาติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070067 บ้านตลาดประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070207 บ้านนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7