ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
80010116 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010117 วัดบางหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010118 วัดโคกกะถิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010127 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010128 บ้านบางไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010100 วัดท้ายสำเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010101 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010102 วัดเชิงแตระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010103 วัดราษฏร์เจริญวราราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010105 บ้านห้วยระย้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010107 วัดท่าช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010112 วัดพระเพรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010002 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010004 วัดบ้านตาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010010 วัดเทพธิดาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010013 วัดท่างาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010030 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010033 บ้านคลองดิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010036 วัดดอนยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010038 วัดพระมหาธาตุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010043 วัดมัชฌิมภูมิ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010044 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010049 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010073 วัดมะม่วงสองต้น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010075 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010085 บ้านตลาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010089 บ้านสันยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010091 วัดปะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010115 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010122 บ้านปากช่อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010097 วัดแพร่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010098 วัดไสมะนาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010104 วัดพระพรหม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010109 วัดกัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010111 วัดหนองแตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010001 วัดชัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010003 วัดสวนพล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010005 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010011 วัดมหาชัยวนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010031 วัดพระมงกุฎ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010035 วัดน้ำสรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010040 วัดบางใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010041 วัดมุจลินทราวาส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010047 วัดบางตะพาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010048 วัดท่าสะท้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010052 วัดหัวนอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010053 วัดท่านคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010055 วัดท่าแพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010065 วัดโบสถ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010067 วัดหัวอิฐ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010069 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010071 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010082 วัดสอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010084 วัดใหม่ทอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010088 บ้านร่อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010090 ชุมชนลานสกา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010113 วัดสระไคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010120 วัดดอนตรอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010123 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010124 วัดทางพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010126 วัดพังยอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010106 วัดห้วยพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010110 วัดคันนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010007 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010019 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010021 วัดพังสิงห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010024 บ้านบางเตย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010026 วัดนารีประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010027 บ้านบางหลวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010032 บ้านนาเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010034 บ้านทวดเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010039 บ้านเนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010051 วัดนางพระยา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010056 ราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010058 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010059 บ้านปากน้ำเก่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010072 วัดทุ่งแย้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010079 วัดจันทร์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010080 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010083 บ้านคดศอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010092 บ้านมะม่วงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010094 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010095 วัดวังหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010096 วัดเจดีย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010114 วัดป่าหวาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010121 วัดสระเพลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010129 บ้านบางนกวัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010130 บ้านทุ่งสร้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010099 บ้านห้วยยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010108 วัดมะม่วงตลอด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010006 วัดหนองบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010015 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010017 วัดนาวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010018 ชุมชนวัดหมน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010020 วัดจังหูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010023 บ้านหนองหนอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010025 วัดโดน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010037 วัดหญ้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010042 วัดตรีเอการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010050 บ้านคันธง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010054 วัดมุขธารา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010062 บ้านชะเอียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010064 วัดท่าม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010066 วัดมะม่วงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010068 บ้านทวดทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010070 วัดวนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010076 วัดสมอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010077 วัดวังไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010078 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010081 บ้านสำนักใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010087 วัดคีรีกันทร์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010093 วัดดินดอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010008 วัดศาลาไพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010012 วัดป่าไหม้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010014 บ้านปากพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010029 บ้านบางกระบือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010057 วัดไพศาลสถิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010060 วัดวิสุทธิยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010061 วัดศรีมงคล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010086 วัดไทรงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1