ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
80020001 บ้านคลองขัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020009 ฉวาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020014 บ้านโคกมะขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020021 วัดไม้เรียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020029 บ้านป่าพาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020033 วัดโคกหาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020037 วัดควนสะตอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020201 บ้านคลองงา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020210 บ้านคลองปีก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020068 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020084 วัดควนชม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020094 วัดวังขรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020096 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020097 ชุมชนวัดสำโรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020098 วัดศิลาราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020131 บ้านบางปรน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020135 วัดคงคาเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020147 วัดภูเขาหลัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020164 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020168 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020110 บ้านไสโป๊ะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020112 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020123 วัดเทวสิทธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020172 บ้านควนประ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020174 บ้านไสเตาอ้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020044 บ้านห้วยกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020047 บ้านปากระแนะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020054 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020010 วัดมะเฟือง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020027 บ้านเศลาใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020028 วัดมะปรางงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020030 บ้านทอนวังปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020032 บ้านปลายคลองเพรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020034 บ้านควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020035 วัดเพ็ญมิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020036 วัดสามัคคีนุกูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020038 บ้านคลองสาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020039 บ้านห้วยปริก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020202 บ้านนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020206 บ้านคลองกุย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020211 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020217 บ้านควนตม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020198 วัดควนกอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020100 บ้านถ้ำตลอด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020150 วัดใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020167 บ้านควนอวดพัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020115 บ้านไสยูงปัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020122 บ้านนาบอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020126 บ้านคลองจัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020175 บ้านนาตำเสา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020178 บ้านเขาวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020179 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020043 วัดนางเอื้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020057 วัดยางค้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020003 วัดเพ็ญญาติ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020012 บ้านนาเส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020015 บ้านไสโคกเกาะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020016 บ้านควนสวรรค์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020018 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020213 วัดสวนขัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020215 วัดจันดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020188 บ้านเกาะขวัญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020193 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020195 บ้านนาพา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020059 บ้านพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020060 วัดกะโสม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020071 บ้านหนองท่อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020072 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020074 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020127 องค์การสวนยาง 2 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020138 บ้านนาท่อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020139 บ้านพอโกบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020141 บ้านกรุงหยันใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020146 วัดควนยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020159 บ้านไร่มุสลิม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020118 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020119 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020183 บ้านสวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020184 วัดวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020051 บ้านคุ้งวังวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020006 วัดควนสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020011 วัดโคกเมรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020204 บ้านหน้าเหมน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020209 องค์การสวนยาง 1 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020216 วัดหลักช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020061 บ้านคลองตูก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020065 บ้านไสส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020078 บ้านนาตาแย้ม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020086 บ้านชายคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020093 บ้านบ่อมอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020102 บ้านวังธน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020132 บ้านบ่อปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020140 บ้านบางตะเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020142 วัดท่ายาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020153 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020162 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020111 วัดเกาะสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020116 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020170 บ้านปากแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020176 บ้านนิคมวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020177 สมสรร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020182 บ้านไสยาสน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020056 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020005 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020017 วัดควนยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020020 บ้านกันละ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020024 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020199 บ้านปลายรา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020076 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020077 วัดเขากลาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020079 มหาราช 3 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020081 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020087 วัดธรรมเผด็จ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020089 บ้านบนควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020101 บ้านน้ำตก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020106 บ้านนาเกิดผล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020128 องค์การสวนยาง 3 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020129 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020130 บ้านทะเลสองห้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020134 วัดเสม็ดจวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020137 วัดควนสระบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020148 บ้านนาใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020151 บ้านห้วยรื่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020157 วัดประดิษฐาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020161 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020117 บ้านคลองโอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020181 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020045 วัดหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020052 วัดมังคลาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020053 วัดโบราณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020004 วัดกะเปียด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020013 วัดนาเขลียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020025 บ้านโคกยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020031 บ้านสวนอาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020205 บ้านกุยเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020207 บ้านจันดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020208 ชุมชนบ้านนาวา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020218 บ้านนาปราน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020190 บ้านพรุวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020194 บ้านวังตลับ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020196 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020063 บ้านเขาตาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020075 วัดวังหีบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020080 บ้านจำปา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020082 วัดถ้ำใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020083 บ้านวังยวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020090 บ้านเกาะยวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020091 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020095 วัดทุ่งส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020107 บ้านคลองขุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020136 ราชเวชพิศาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020155 บ้านบางรูป สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020158 บ้านทุ่งกรวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020185 บ้านหนองเจ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020023 วัดหาดสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020200 วัดควนส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020203 วัดมะนาวหวาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020214 บ้านหนองเตย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020187 บ้านแพรกกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020189 วัดสวนพิกุล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020191 พรรณราชลเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020197 บ้านปลายเส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020064 บ้านสามัคคีธรรม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020069 วัดเขาโร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020070 บ้านนาพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020085 วัดก้างปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020092 บ้านวังยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020105 วัดคงคาเจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020133 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020144 บ้านโคกวัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020145 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020152 วัดขนาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020156 วัดวิสุทธิวงศ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020160 วัดควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020163 บ้านควนลำภู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020113 วัดหนองดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020180 สังวาลย์วิท 7 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020048 วัดในไร่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020050 บ้านวังวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020055 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020066 วัดนิคมคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020067 บ้านวังเต่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020088 บ้านเกาะปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020154 บ้านก่องาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020169 วัดลำนาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020173 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2