ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
80040117 วัดเขา (วันครู2501) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040120 บ้านเปร็ต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040121 บ้านในเพลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040130 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040027 บ้านฉาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040028 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040035 วัดป่า(ท่าขึ้น) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040038 วัดยางงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040066 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040070 วัดนากุน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040137 วัดเปียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040138 บ้านพิตำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040139 บ้านนบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040144 บ้านโรงเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040148 บ้านในตูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040001 ชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040002 บ้านในเขียว 1 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040003 บ้านในเขียว 2 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040017 วัดโทเอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040086 บ้านเขาตาสัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040090 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040094 บ้านเผียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040099 บ้านไสพลู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040100 บ้านไสเหรียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040103 วัดจอมทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040107 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040111 บ้านทุ่งครั้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040115 วัดสวนศิขรบรรพต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040125 บ้านเขาวังทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040127 บ้านเขาหัวช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040133 บ้านท่าจันทน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040020 วัดดอนใคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040026 วัดหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040036 วัดหมาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040049 ท่าศาลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040050 ชุมชนใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040057 วัดโมคลาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040058 วัดยางทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040060 วัดป่า(โมคลาน) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040061 บ้านประชาอารี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040064 วัดน้ำตก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040136 บ้านปากลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040006 บ้านชุมขลิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040007 วัดหลวงครู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040008 วัดกำแพงถม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040019 วัดสากเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040072 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040077 วัดคงคาเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040080 วัดชนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040084 ชุมชนวัดปัณณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040088 วัดสุชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040089 บ้านสุวรรณเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040095 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040096 วัดชนสังขรณพิจิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040097 วัดศิลาชลเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040114 วัดคงคาวดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040116 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040021 บ้านบ่อกรูด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040024 บ้านปากดวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040029 บ้านหน้าเขาวัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040030 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040031 บ้านปากเจา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040039 วัดทางขึ้น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040040 วัดพระเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040043 ปทุมานุกูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040044 วัดชลธาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040045 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040046 บ้านสระบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040047 บ้านท่าสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040055 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040056 วัดสโมสร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040062 วัดชัยธารามประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040069 บ้านหนับเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040141 วัดคงคา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040009 วัดโยธาธรรม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040011 วัดท้าวโทะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040078 วัดกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040082 บ้านปลายทอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040085 บ้านเขาฝ้าย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040087 บ้านคลองตีนเป็ด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040091 วัดธารน้ำฉา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040101 วัดประทุมทายการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040108 บ้านทุ่งหัวนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040110 วัดสโมสรสันนิบาต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040119 วัดกระดังงา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040122 บ้านวัดใน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040124 ชุมชนวัดบางคู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040129 บ้านคลองวัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040132 วัดคีรีวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040135 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040032 วัดปลักปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040033 วัดจันทาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040034 บ้านสำนักม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040037 วัดเทวดาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040042 วัดนางตรา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040051 บ้านสะพานหัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040054 วัดสระประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040063 วัดสวนหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040065 ชุมชนวัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040068 บ้านอินทนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040142 บ้านขุนทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040149 เคียงศิริ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040004 บ้านวังลุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040012 ชุมชนวัดอินทคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040016 บ้านคลองแคว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040075 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040079 บ้านน้ำขาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040092 ชุมชนวัดเทพราช สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040093 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040098 บ้านเขาทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040109 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040113 วัดปากด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040123 บ้านท่าน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040126 วัดเจดีย์หลวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040128 บ้านคลองเหลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040131 บ้านแขวงเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040022 บ้านพังปริง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040025 วัดจันพอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040041 วัดประดู่หอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040052 วัดพระอาสน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040053 วัดโคกเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040059 บ้านทุ่งเกราะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040067 บ้านชุมโลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040071 บ้านทุ่งชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040140 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040143 วัดโรงเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040145 บ้านพังหรัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040147 วัดนาเหรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040005 วัดใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040010 วัดนากัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040013 วัดเขาขุนพนม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040015 วัดเขาปูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040018 วัดป่ากิ่ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040073 บ้านทุ่งขันหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040076 วัดสุธรรมาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040081 บ้านต้นจันทน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040083 วัดถ้ำเทียนถวาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040102 บ้านบางฉาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040105 บ้านช่องเขาหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040112 วัดขรัวช่วย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040048 บ้านในถุ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040014 วัดพรหมโลก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4