ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
60010137 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010143 บ้านคลองคล้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010144 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010157 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010098 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010107 วัดดอนสนวน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010116 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010117 บ้านประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010118 วัดคลองยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010119 วัดเนินสะเดา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010120 วัดบ้านลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010121 วัดบางเคียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010128 วัดแสงรังสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010132 วัดหัวกะทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010133 วัดหนองกุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010134 วัดหนองโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010169 เขาทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010185 วัดหนองหมู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010197 สามแยกเจ้าพระยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010007 วัดวังยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010008 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010023 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010026 วัดบึงน้ำใส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010027 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010033 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010044 วัดหนองเขนง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010048 วัดศรีอุทุมพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010061 วัดเขามโน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010140 โอสถสภาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010145 บ้านหนองหัวเรือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010147 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010149 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010150 วัดหนองเต่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010158 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010070 บ้านเขาปูน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010072 วัดหนองพรมหน่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010081 ราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010082 บ้านบางมะฝ่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010093 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010097 บ้านเนิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010105 ชุมชนวัดคลองปลากด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010108 วัดท่าไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010111 วัดวังใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010122 วัดไผ่สิงห์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010126 วัดโพธิ์หนองยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010130 วัดปากคลองปลากด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010131 วัดบางไซ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010136 บ้านดงขุย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010160 วัดหนองกลอย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010161 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010198 ประชาอุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010004 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010012 อนุบาลนครสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010053 วัดศรีอัมพวัลย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010058 วัดสมานประชาชน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010063 วัดหนองปลิง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010139 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010141 วัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010148 บ้านยางใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010153 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010156 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010095 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010110 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010127 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010165 เขาสามยอด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010172 บ้านเขาไม้เดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010178 วัดใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010179 วัดน้ำทรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010188 วัดหัวงิ้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010193 วัดท่าโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010003 วัดเกรียงไกรเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010005 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010013 วัดวังไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010021 บ้านคุ้งวารี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010029 ศิริราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010032 วัดพระนอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010039 วัดหาดทรายงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010040 วัดวังหิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010041 วัดสันติธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010043 วัดหนองโรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010046 วัดสวรรค์ประชากร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010059 วัดเนินมะขามงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010064 วัดสุบรรณาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010065 บ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010138 บ้านแหลมยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010142 วัดดงเมือง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010146 วัดมหาโพธิใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010151 วัดหนองแพงพวย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010154 ศึกษาศาสตร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010076 วัดเนินกะพี้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010079 วัดมโนราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010080 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010084 บ้านเนินเวียง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010085 วัดบางมะฝ่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010092 บ้านหาดสูง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010129 วัดพันลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010170 วัดบ้านบน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010171 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010175 วัดหนองคล่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010176 วัดสุวรรณรัตนาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010177 วัดคลองบางเดื่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010183 เขาสระนางสรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010184 วัดโป่งสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010190 วัดเขาบ่อพลับ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010191 บ้านดอนกระชาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010192 วัดยางขาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010009 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010020 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010024 วัดบ้านมะเกลือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010037 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010038 วัดบางม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010057 วัดบริรักษ์ประชาสาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010069 วัดนากลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010074 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010075 บ้านเขาถ้ำพระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010078 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010087 สระวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010090 วัดศาลาแดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010101 วัดพิกุล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010102 วัดทับกฤชเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010106 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010112 วัดดงกะพี้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010113 บ้านท่ากร่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010114 วัดหนองขอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010115 บ้านท่าเตียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010124 วัดคลองเกษมเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010174 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010201 บ้านธารหวาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010001 วัดกลางแดด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010002 บ้านบ่อดินสอพอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010010 วัดท่าทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010015 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010018 วัดท่าล้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010025 บ้านสระงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010035 วัดรังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010042 วัดดอนใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010047 บ้านสามัคคีธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010052 วัดหนองกระโดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010054 วัดวังสวัสดี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010055 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010159 บ้านเนินพะยอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010067 อนุบาลโกรกพระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010073 บ้านเนินศาลา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010088 ชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010089 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010091 บ้านกระจังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010094 วัดท่านา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010100 วัดฆะมัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010135 บ้านหนองโพลง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010162 ย่านคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010163 บ้านห้วยบง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010167 บ้านซับผักกาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010181 บ้านสระบัว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010182 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010186 เนินมะกอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010187 บ้านประดู่เฒ่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010189 พยุหะศึกษาคาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010195 บ้านย่านมัทรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010199 บ้านใหม่ศึกษา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010016 วัดหัวถนน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010019 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010022 ชุมชนวัดบ้านแก่ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010030 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010036 บ้านเขากะลา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010045 วัดทัพชุมพล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010049 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010062 บ้านพรหมเขต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1