ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
60030208 วิฑูรย์ประชารักษ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030053 วัดเขาวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030054 วัดเขาฝา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030056 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030060 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030061 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030068 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030070 บ้านโคกกระดี่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030071 วัดเขาเจดีย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030094 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030099 บ้านหนองแอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030123 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030124 บ้านหนองกระโดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030138 วัดช่องแกระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030146 วัดสายลำโพงกลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030147 วัดสายลำโพงใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030153 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030156 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030166 บ้านคลองตักน้ำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030185 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030189 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030204 วัดสำโรงชัย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030206 บ้านตะคร้อลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030014 วัดป่าเรไร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030020 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030029 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030031 วัดวังแรต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030045 เกาะแก้วสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030231 บ้านพุมะค่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030232 บ้านล้ำเจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030236 บ้านสระเกตุโมรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030055 วัดบ่อนิมิต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030063 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030075 บ้านวังคาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030088 บ้านโคกกร่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030096 บ้านหนองเต็งรัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030097 วัดห้วยดุก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030101 บ้านห้วยหอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030102 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030116 บ้านวังแรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030121 วัดท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030133 บ้านคลองบอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030135 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030137 บ้านปากง่าม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030143 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030144 บ้านดงจันทำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030145 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030150 วัดหนองเบน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030164 บ้านหนองเนิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030167 วัดหนองเสือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030172 บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030180 บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030190 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030198 บ้านร่องหอย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030010 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030025 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030210 ชุมชนบ้านชุมพล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030217 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030224 บ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030226 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030057 วัดถ้ำผาสุขใจ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030058 บ้านโพนทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030081 บ้านเขาขวาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030086 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030089 บ้านเขาปูน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030090 บ้านหนองตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030128 บ้านพนมรอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030130 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030159 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030174 บ้านนาขอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030186 บ้านเขาธรรมบท สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030194 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030199 บ้านตะกุดภิบาล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030003 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030011 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030012 น้ำสาดกลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030015 น้ำสาดเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030019 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030023 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030027 วัดเทพสุทธาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030032 บ้านเขามะเกลือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030033 บ้านคลองลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030034 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030038 วันครู(2504) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030213 บ้านพุนกยูง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030218 บ้านลำพยนต์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030062 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030092 บ้านหนองปืนแตก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030093 ม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030095 วัดวาปีรัตนาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030103 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030104 บ้านหนองบัวตากลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030105 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030112 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030117 บ้านตุ๊กแก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030120 อนุบาลท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030170 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030176 บ้านเขาช้างฟุบ "เสนาขันธ์อนุสรณ์" สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030178 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030179 บ้านไร่ประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030188 บ้านใหม่วารีเย็น สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030191 บ้านวังข่อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030192 บ้านกระทุ่มทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030193 บ้านหนองสะแกยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030200 บ้านเขาหินกลิ้ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030201 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030203 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030007 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030013 บ้านหนองจิก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030016 ห้วยวารีใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030030 บ้านวังมะเดื่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030048 บ้านวังโพรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030214 บ้านไตรคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030225 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030229 บ้านอุดมธัญญา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030230 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030064 บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030072 บ้านหัวเขาตาคลี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030073 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030074 วัดหนองสีนวล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030079 คลองแปดประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030087 วัดทุ่งทะเลทราย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030106 วัดเขาดุม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030110 บ้านสายน้ำทิพย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030113 บ้านหนองพังพวย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030115 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030131 วังวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030134 วัดพนมเศษ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030136 วัดวังมหากร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030151 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030152 บ้านชะลอมแหน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030161 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030169 บ้านห้วยตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030173 บ้านช่องคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030187 บ้านห้วยน้ำลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030197 บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030205 บ้านโคกมะขวิด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030004 บ้านหนองกะเปา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030026 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030036 บ้านคลองกำลัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030227 วัดห้วยลำไย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030233 บ้านพุม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030234 บ้านหนองสุขสันต์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030049 วัดจันเสน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030050 บ้านดงมัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030051 วัดหนองตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030052 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030077 วัดช่องแค สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030080 บ้านกกกว้าว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030083 วัดลาดทิพยรส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030098 วัดหนองหม้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030100 บ้านหนองสีซอ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030107 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030114 วัดดอนคา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030148 บ้านหนองปล้องโพช สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030160 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030163 บ้านเขาค้างคาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030175 บ้านเนินบ่อทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030195 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030196 บ้านเขาดิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030202 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030002 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030005 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030006 บ้านปากดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030008 บ้านรังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030024 วัดห้วยธารทหาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030039 บ้านห้วยถั่วใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030040 บ้านเทพสถาพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030211 อนุบาลตากฟ้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030220 วัดประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030222 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030235 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030238 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030065 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030069 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030078 วัดหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030084 วัดหนองคูน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030091 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030108 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030140 วัดท่าสุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030142 บ้านตะเฆ่ค่าย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030162 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030168 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030171 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030182 บ้านวังทองประชานุกูล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030183 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030184 บ้านโค้งสวอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030001 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030017 บ้านเขานางต่วม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030018 อุดมพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030021 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030022 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030028 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030041 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030042 ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030047 สระงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030239 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030067 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030125 บ้านทำนบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030132 วัดคร่อเรียงราย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030155 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3