ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
55010092 บ้านเปา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010106 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010177 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010178 บ้านห้วยนาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010184 บ้านปิงใน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010188 บ้านน้ำเคิม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010191 บ้านน้ำอูน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010208 บ้านม่วงใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010218 บ้านห้วยคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010220 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010221 บ้านท่าล้อ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010007 บ้านศรีเกิด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010039 บ้านสะเนียน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010049 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010052 บ้านน้ำพาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010057 บ้านร่มเกล้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010123 บ้านปางสา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010130 ศรีนาชื่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010137 บ้านสาลี่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010151 บ้านฮากฮาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010167 บ้านชมพู สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010095 บ้านทัพม่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010186 บ้านน้ำแพะ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010071 บ้านพี้ใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010072 บ้านพี้เหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010077 บ้านวังยาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010216 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010217 บ้านฝายแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010014 บ้านนวราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010019 บ้านวังหมอ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010020 บ้านสะละภูเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010022 บ้านสันติภาพ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010029 บ้านห้วยมอญ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010034 บ้านป่าคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010036 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010044 บ้านห้วยปุก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010059 บ้านตอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010064 ชุมชนบ้านนาคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010124 บ้านนาเคียน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010129 ทุ่งศรีทอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010144 บ้านหัวนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010153 บ้านสะเลียม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010155 บ้านป่าหุ่ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010082 บ้านน้ำหิน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010083 บ้านเชียงของ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010086 บ้านบุ้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010099 บ้านน้ำหก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010103 บ้านศาลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010112 บ้านส้าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010228 บ้านหาดเค็ด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010011 บ้านถืมตอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010027 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010042 บ้านกาใส สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010043 บ้านวังตาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010063 บ้านพรหม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010117 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010125 บ้านครกคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010127 บ้านป่าสัก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010131 นาเหลืองไชยราม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010152 บ้านบ่อหอย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010154 บ้านห้วยหลอด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010192 บ้านโป่งคำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010195 บ้านสบยาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010196 บ้านป่าอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010198 บ้านป่าแดด สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010097 บ้านหัวเมือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010100 บ้านหนองบัว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010180 บ้านคำเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010181 บ้านนาบอน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010222 บ้านบุปผาราม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010013 บ้านซาวหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010026 บ้านผาตูบ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010040 บ้านสองแคว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010068 บ้านห้วยบง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010116 บ้านดอนไชย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010126 บ้านนากอก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010133 บ้านนาเหลืองใน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010141 ภูเค็งพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010143 ไตรธารวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010147 บ้านสาคร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010156 บ้านนาก้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010163 บ้านนาสา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010164 บ้านไหล่น่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010201 บ้านศรีนาม่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010204 บ้านปางช้าง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010089 บ้านพืชเจริญ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010105 บ้านนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010110 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010111 บ้านห้วยจอย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010189 บ้านนาคา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010206 บ้านหัวนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010219 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010018 ราชานุบาล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010024 บ้านน้ำงาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010025 บ้านผาขวาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010028 บ้านศรีนาป่าน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010035 บ้านต้าม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010037 บ้านน้ำโค้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010045 บ้านห้วยเฮือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010051 บ้านน้ำปูน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010121 บ้านหลับมืนพรวน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010146 บ้านวัวแดง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010150 บ้านไพรอุดม สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010173 บ้านนาไลย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010174 บ้านปงสนุก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010084 บ้านห้วยเลา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010094 บ้านนาไค้ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010096 บ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010104 บ้านสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010108 บ้านสันทะ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010109 บ้านเชตวัน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010176 บ้านค้างอ้อย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010185 บ้านปิงหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010187 บ้านน้ำลี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010076 บ้านฟ้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010004 บ้านธงหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010023 บ้านทรายทอง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010031 บ้านดอนเฟือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010058 บ้านน้ำตวง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010065 บ้านกิ่วน้ำ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010120 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010138 บ้านน้ำมวบ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010157 บ้านผาเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010158 บ้านสาลีก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010085 บ้านนาหล่าย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010090 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010183 บ้านนายาง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010190 อนุบาลเมืองลี สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010073 บ้านเป้า สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010226 บ้านเมืองจัง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010001 บ้านนาผา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010006 บ้านไชยสถาน สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010015 บ้านนาซาว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010030 บ้านเรือง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010033 บ้านบ่อสวก สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010041 บ้านปางเป๋ย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010048 บ้านน้ำปาย สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010056 มิตรมวลชน 3 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010060 บ้านก้อ สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010061 บ้านแคว้ง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010136 บ้านวังม่วง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010140 บ้านแม่ขะนิง สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010148 บ้านท่ามงคล สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010171 บ้านพะเยา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010172 บ้านอ่ายนาผา สพป. สพป.น่าน เขต 1
55010194 บ้านดู่พงษ์ สพป. สพป.น่าน เขต 1