ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
55020160 บ้านเปียงซ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020164 บ้านด่าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020165 บ้านบวกหญ้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020174 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020115 บ้านน้ำอ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020120 ธาราบรรพต สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020048 บ้านสบหนอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020050 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020059 บ้านหนองบัว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020062 บ้านสบเป็ด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020071 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020077 ชุมชนบ้านดอนตัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020078 บ้านม่วง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020086 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020091 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020094 บ้านแพะกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020002 บ้านพาน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020007 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020010 ศรีสระวงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020011 บ้านห้วยท่าง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020014 บ้านร้อง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020017 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020024 วรนคร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020035 บ้านสกาดใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020036 สกาดพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020175 บ้านกอกจูน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020146 บ้านปางปุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020163 บ้านห้วยฟอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020117 บ้านน้ำคา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020045 บ้านน้ำฮาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020054 บ้านวังว้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020056 บ้านท่าวังผา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020063 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020065 บ้านสันเจริญ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020069 บ้านน้ำแป่ง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020074 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020082 บ้านดอยติ้ว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020084 แสนทองวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020095 บ้านน้ำพิ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020096 บ้านปอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020127 บ้านสะปัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020008 บ้านแดนพนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020009 บ้านหนาด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020015 บ้านขอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020021 บ้านผาเวียง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020022 พนาสวรรค์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020023 ภูคาวิทยาคม สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020026 จอมแจ้งวิทยาคาร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020032 ชุมชนศิลาแลง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020033 ไตรประชาวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020037 บ้านนาฝาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020041 บ้านทุ่งเฮ้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020142 บ้านปางกอม สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020150 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020167 บ้านปางหก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020168 บ้านห้วยโก๋น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020170 บ้านน้ำรีพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020101 บ้านสบกอน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020102 ชุมชนบ้านเจดีย์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020103 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020104 บ้านกอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020105 ไลออนส์บ้านหนองปลา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020107 บ้านชี สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020108 บ้านดอนแท่น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020110 บ้านหนองผุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020118 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020119 บ้านผาน้ำย้อย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020121 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020124 บ้านตึ๊ด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020046 บ้านนาฝ่า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020072 บ้านพร้าว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020090 มณีพฤกษ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020093 บ้านปางแก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020098 บ้านเวียงสอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020099 บ้านน้ำสอด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020131 บ้านนาคอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020140 บ้านสบมาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020141 บ้านนากอก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020143 บรรณโศภิษฐ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020148 บ้านน้ำโมง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020154 บ้านปางส้าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020106 บ้านหนอง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020114 ไตรคามวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020116 บ้านเกวต สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020122 บ้านพร้าวกลาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020125 พระพุทธบาทวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020126 บ้านเหล่าอ้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020044 บ้านยู้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020051 บ้านปง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020055 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020061 บ้านนาหนุน 2 สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020073 ไตรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020076 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020080 พัฒนานิคมวิทยา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020087 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020129 บ้านนาขวาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020130 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020132 บ้านผักเฮือก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020133 บ้านยอดดอยวัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020134 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020135 บ้านนาบง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020139 บ้านห่างทางหลวง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020003 บ้านดอนมูล (แงง) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020016 บ้านป่าหัด สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020019 บ้านปางยาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020038 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020039 จตุราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020042 บ้านน้ำยาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020166 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020169 บ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020171 บ้านสบปืน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020173 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020109 บ้านใหม่ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020112 บ้านส้อเด่นพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020113 บ้านดอนสบเปือ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020049 บ้านสบสาย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020064 บ้านน้ำพุร้อน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020066 บ้านน้ำลักใต้ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020067 บ้านแหน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020070 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020079 บ้านคัวะ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020088 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020097 บ้านน้ำเลียง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020136 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020138 บ้านขุนน้ำน่าน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020004 บ้านนาก้อ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020005 บ้านปงสนุก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020006 บ้านนาวงศ์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020013 บ้านปรางค์ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020018 สหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020176 บ้านน้ำปัวพัฒนา สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020178 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020147 สมาคมพยาบาลไทย สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020152 บ้านสะเกิน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020153 บ้านผาหลัก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020047 บ้านถ่อน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020060 บ้านสบขุ่น สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020128 บ้านสว้า สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020137 บ้านบ่อหยวก สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020001 บ้านทุ่งกวาง สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020012 บ้านป่าลาน สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020027 ชุมชนศิลาเพชร สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020040 บ้านไร่ สพป. สพป.น่าน เขต 2
55020145 บ้านสองแคว สพป. สพป.น่าน เขต 2