ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
31010171 บ้านช่อผกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010196 โนนสวรรค์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010012 บ้านหนองตราดน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010025 วัดบ้านสวายสอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010053 บ้านพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010056 บ้านหนองปรือน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010060 บ้านตลาดชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010063 บ้านสารภี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010073 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010085 บ้านหนองตราด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010105 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010107 บ้านหนองเฒ่ากา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010120 บ้านบริหารชนบท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010128 บ้านตูมหวาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010134 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010135 รวมมิตรวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010138 บ้านตูบช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010141 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010142 บ้านห้วยมะไฟ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010153 วัดบ้านหนองกะทิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010158 บ้านแท่นพระ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010159 บ้านหนองมันปลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010176 อนุบาลชำนิ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010199 บ้านบุมะขามป้อม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010004 บ้านกลันทาวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010005 บ้านท้องเรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010006 บ้านพระครูน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010015 บ้านตราดหนองพลวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010022 อนุบาลบุรีรัมย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010026 วัดบ้านรุน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010029 บ้านปรุบุมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010032 อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010035 บ้านมะค่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010036 บ้านง้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010039 บ้านหนองยาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010040 บ้านสระเกษ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010041 บ้านหนองขวาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010042 พระครูวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010043 บ้านม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010049 วัดสว่างบูรพา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010052 บ้านโคกเปราะ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010068 บ้านโนนแดง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010095 บ้านโคกวัด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010119 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010132 วัดบ้านโคกซาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010140 วัดหนองครก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010166 วัดหัวสะพาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010183 บ้านหนองเพิก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010018 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010020 บ้านพะไล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010023 บ้านตะเคียน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010024 บ้านหนองเพชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010028 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010046 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010059 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010065 วัดบ้านสะแกซำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010072 บ้านสมสนุก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010082 บ้านนากลาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010084 วัดบ้านบัลลังก์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010108 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010109 วัดขี้ตุ่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010118 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010133 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010143 วัดหนองขุนปราบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010150 บ้านหนองระนาม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010170 บ้านโคกสนวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010179 บ้านประคอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010182 บ้านหนองพะอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010189 บ้านดงเย็น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010190 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010194 อนุบาลบ้านด่าน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010200 วัดบ้านกะชาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010201 บ้านตะโกตาเนตร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010057 บ้านถาวร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010062 บ้านร่มไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010067 บ้านฝังงา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010089 บ้านหลักเขต สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010097 บ้านกวางงอย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010117 บ้านหนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010123 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010136 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010151 บ้านหนองผักโพด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010156 บ้านหนองซอแซ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010163 บ้านห้วยศาลา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010165 วัดบ้านตะขบ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010195 บ้านตะโคงสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010003 บ้านหนองม้า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010009 วัดบ้านเสม็ด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010011 บ้านโกรกขี้หนู สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010027 บ้านหนองค่าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010030 บ้านโคกระกา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010033 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010034 บ้านหนองโสน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010045 วัดบ้านเมืองดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010051 บ้านสวายจีก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010070 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010081 บ้านม่วงโนนสูง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010083 บ้านมาบสมอ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010090 บ้านโคกเก่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010100 วัดโคกล่าม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010102 บ้านสระคูณ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010114 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010139 วัดหนองเก้าข่า สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010167 วัดบ้านหินโคน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010184 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010185 วัดหนองปล่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010202 วัดบ้านกะหาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010019 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010044 วัดบ้านเมืองฝาง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010054 บ้านฝ้าย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010066 บ้านตลาดควาย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010078 บ้านโคกหัวช้าง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010086 วัดสถานีหนองตาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010098 วัดโกรกประดู่ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010101 บ้านลุงม่วง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010103 วัดโนนสำราญ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010110 บ้านสนวน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010116 บ้านหนองตาดน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010127 บ้านนาศรีนวล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010146 บ้านแสลงพัน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010160 บ้านบุตาวงษ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010172 บ้านบุหนองเทา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010174 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010175 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010180 บ้านกระโดนกะลันทา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010181 วัดละลวด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010197 วัดบ้านปราสาท สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010007 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010010 ไตรภูมิวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010048 บ้านหนองทะลอก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010050 บ้านหนองไทร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010058 บ้านโคกระกาน้อย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010061 บ้านกระเดื่อง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010088 วิมลวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010094 เสนศิริอนุสรณ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010104 เรืองทองสามัคคี สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010112 บ้านตลาดโพธิ์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010122 บ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010131 บ้านโคกสูง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010137 บ้านเมืองแฝก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010144 อนุบาลลำปลายมาศ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010168 วัดกะทิง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010169 วัดโคกสะอาด สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010186 บ้านตาเหล็ง สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010037 บ้านตะโก สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010055 เบญจคามวิทยา สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010121 บ้านทะเมนชัย สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31010130 บ้านผไทรินทร์ สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1