ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
13010028 วัดอู่ข้าว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010030 ลําสนุ่น สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010036 วัดกลางคลองสาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010037 บ้านบึง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010038 ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010039 วัดสว่างภพ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010044 วัดมูลเหล็ก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010046 วัดหว่านบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010050 บุญคุ้มราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010052 วัดพืชนิมิต สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010055 ชุมชนวัดบางขัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010058 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010059 บางชวดอนุสรณ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010060 วัดศิริจันทราราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010003 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010004 อนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010009 อนุบาลปทุมธานี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010021 ขจรทรัพย์อํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010022 วัดเทียนถวาย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010071 สังฆรักษ์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010076 วัดบัวขวัญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010081 สว่างราษฏร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010082 คลองลากค้อน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010087 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010102 วัดถั่วทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010104 วัดบางเตยใน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010105 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010106 วัดบางเตยนอก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010032 คลองสอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010034 สามัคคีราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010035 วัดเกิดการอุดม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010040 วัดมงคลพุการาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010043 วัดเพิ่มทาน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010054 วันครู 2502 สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010002 ชุมชนวัดบางกะดี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010005 วัดบางคูวัด สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010010 วัดฉาง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010013 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010014 วัดบางพูน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010020 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010062 บ้านคลองเจ้าเมือง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010064 วัดสุวรรณจินดาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010065 วัดบ่อทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010066 วัดจันทาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010067 บางโพธิ์ใหม่ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010068 คลองบางโพธิ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010079 คลองลาดช้าง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010089 ศาลาพัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010090 วัดเมตารางค์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010091 วัดบัวหลวง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010092 วัดบ้านพร้าวใน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010096 สี่แยกบางเตย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010097 สุเหร่าใหม่เจริญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010098 บางโพธิ์เหนือ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010099 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010101 วัดปทุมทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010033 วัดกล้าชอุ่ม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010041 วัดตะวันเรือง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010045 เจริญวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010047 วัดผลาหาร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010051 จารุศรบํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010053 วัดคุณหญิงส้มจีน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010056 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010001 วัดบางกุฎีทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010008 วัดไพร่ฟ้า สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010012 วัดหงส์ปทุมาวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010015 วัดดาวเรือง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010018 วัดโพธิ์เลื่อน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010019 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010023 ชุมชนวัดเสด็จ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010024 วัดรังสิต สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010025 สุลักขณะ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010063 คลองพระอุดม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010070 วัดบ่อเงิน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010075 บ้านคลองขวางบน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010077 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010080 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010083 สามวาวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010084 วัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010085 ชุมชนวัดไก่เตี้ย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010094 วัดเชิงท่า สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010103 คลองบ้านพร้าว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010107 วัดสะแก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010027 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010029 ปากคลองสอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010031 สังข์อํ่าวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010042 บึงเขาย้อน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010048 ลิ้นจี่อุทิศ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010049 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010057 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010007 วัดบางเดื่อ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010011 วัดโคก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010016 วัดเปรมประชากร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010017 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010026 วัดนาวง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010069 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010072 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010074 วัดลาดหลุมแก้ว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010078 ชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010086 วัดสามัคคิยาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010088 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010093 วัดท้ายเกาะ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1