ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
77020001 บ้านหนองกระทิง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020007 บ้านหนองหมู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020015 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020016 สามแยกป่าถล่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020017 บ้านป่าถล่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020024 บ้านยางชุม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020026 บ้านไร่บน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020027 บ้านหาดขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020031 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020034 วัดนาห้วย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020039 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020047 บ้านหนองยิงหมี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020048 บ้านหนองตาเย็น สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020074 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020091 บ้านเกาะนาน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020093 บ้านเขาโป่ง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020095 บ้านบางปู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020099 บ้านหนองข้าวเหนียว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020049 บ้านห้วยมงคล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020050 บ้านวังข่อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020051 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020058 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020062 โรตารี่กรุงเทพ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020063 บ้านคอกช้างพัฒนา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020064 บ้านห้วยไทรงาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020066 ละเมาะ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020070 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020073 บ้านหนองตะเภา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020003 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020004 บ้านบน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020009 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020010 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020012 วัดทุ่งน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020018 บ้านสามกระทาย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020022 บ้านโป่งกะสัง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020023 บ้านหนองเกด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020025 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020028 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020033 บ้านหนองกา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020035 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020038 บ้านปรือน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020040 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020044 ชลประทานปราณบุรี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020045 บ้านห้วยพลับ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020075 บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020077 บ้านหนองน้ำกลัด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020079 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020085 บ้านศาลาลัย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020087 บ้านเนินกรวด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020100 บ้านหัวตาลแถว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020053 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020055 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020057 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020068 บ้านหนองซอ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020072 บ้านหนองเหียง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77023001 นเรศวรห้วยผึ้ง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020008 บ้านหนองเตาปูน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020014 บ้านดอนบ่อกุ่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020019 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020020 บ้านสำโหรง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020021 บ้านรวมไทย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020036 บ้านปากน้ำปราณ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020041 บ้านวังยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020046 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020080 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020081 บ้านเกาะไผ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020082 บ้านสิบสองหุ้น สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020083 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020084 บ้านนาวัลเปรียง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020086 บ้านหนองเป่าปี่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020088 บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020089 บ้านลาดวิถี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020090 บ้านหนองคาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020092 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020094 วัดเกษตรกันทราราม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020097 บ้านพุน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020098 บ้านพุใหญ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020052 บ้านหนองพรานพุก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020054 บ้านทับใต้ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020061 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020065 วไลย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020067 อานันท์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020069 บ้านหนองคร้า สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020071 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020002 วัดกุยบุรี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020011 บ้านเขาแดง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020013 วัดดอนยายหนู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020096 บ้านใหม่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020059 บ้านหนองพลับ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์