ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
25010156 วัดบางกระเบา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010157 ไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010160 วัดบางเตย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010162 บ้านปากคลองบางกระดาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010172 วัดอินทาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010175 วัดคลองเฆ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010176 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010185 วัดทุ่งสบก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010188 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010192 วัดศรีมงคล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010198 บ้านว่านบ้านด่าน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010203 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010207 บ้านเขานันทา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010014 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010017 วัดเนินไม้หอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010018 บ่อแร่-ธารเลา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010025 วัดประชาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010027 วัดสามัคคีภิรมย์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010218 บ้านวังทะลุ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010219 บ้านวังขอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010224 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010232 บ้านหว้าเอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010237 บ้านโป่งกะพ้อ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010238 บ้านมาบเหียง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010240 บ้านโคกกระเจียว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010246 บ้านหนองปรือน้อย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010247 วัดเนินผาสุก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010250 วัดหนองเกตุ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010166 วัดหัวไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010167 วัดพิกุลวนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010170 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010179 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010180 วัดไชยมงคล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010182 วัดเกาะลอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010193 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010195 บ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010202 วัดดงไชยมัน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010206 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010214 วัดประดิษฐาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010215 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010001 วัดท้าวอู่ทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010004 บ้านแหลมหิน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010012 วัดลำดวน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010019 บ้านเนินหอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010022 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010039 เมืองปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010040 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010220 บ้านดงกระทงยาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010222 บ้านโป่งไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010223 วัดบุยายใบ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010228 วัดอรัญไพรศรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010231 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010244 หัวซาวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010249 วัดคู้ลำพัน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010253 วัดแสงสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010257 วัดสระมะเขือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010158 บ้านบางขาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010164 นิคมพัฒนา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010174 วัดใหม่โพธิ์เย็น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010183 วัดศรีสุทธาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010199 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010208 บ้านคลองแก้มช้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010209 วัดอินทร์ไตรย์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010006 ชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010008 บ้านดงบัง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010010 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010013 วัดหาดสะแก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010015 วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010016 บ้านห้วยเกษียร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010020 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010024 วัดทุ่งตะลุมพุก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010034 บ้านแหลมไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010037 วัดบางคาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010038 วัดโบสถ์วิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010221 บ้านย่านนางวิ่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010233 วัดสัมพันธ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010242 วัดหนองหูช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010245 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010248 วัดลิรัญดอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010251 บ้านโป่งตะเคียน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010255 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010256 อนุบาลศรีมโหสถ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010155 วัดกระทุ่มแพ้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010165 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010168 บ้านคลองบางไซ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010173 บ้านบางรุ่งโรจน์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010177 ประชุมเขตศึกษา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010181 บ้านด่าน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010194 วัดบ้านโนน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010197 วัดบุฝ้าย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010200 วัดขิงกระชาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010201 อนุบาลประจันตคาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010205 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010212 วัดหนองแก้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010026 วัดหัวกรด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010028 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010031 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010035 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010216 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010217 บ้านประพาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010225 บ้านท่าตูม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010227 วัดบุพพาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010230 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010235 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010236 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010239 วัดหนองโพรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010241 วัดนพคุณทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010252 วัดสระข่อย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010254 บ้านโคกพนมดี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010258 วัดไผ่งาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010161 ชุมชนวัดบางแตน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010163 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010178 วัดมูลเหล็ก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010184 วัดหนองคุ้ม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010187 วัดใหม่กวางทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010196 วัดเกาะมะไฟ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010213 วัดโคกเขื่อน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010003 บ้านหนองชะอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010029 วัดบ้านพระ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010229 อนุบาลศรีมหาโพธิ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010234 วัดระเบาะไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1