ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
94010030 วัดมหิงษาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010038 บ้านท่าน้ำตะวันออก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010044 บ้านกลาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010056 บ้านเคียน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010003 บ้านสระมาลา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010014 บ้านปาเระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010026 อนุบาลปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010027 บ้านบางปลาหมอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010102 บ้านจะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010109 บ้านท่ากุน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010112 บ้านยือริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010113 บ้านตันหยงดาลอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010114 บ้านตือระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010115 บ้านเฑียรยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010127 บ้านปุลากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010128 บ้านตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010130 บ้านชะเอาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010139 บ้านตะโละสะมีแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020043 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020050 บ้านเปียะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020056 บ้านปากบางตาวา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020063 วัดสุวรรณากร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020066 บ้านไผ่มัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020068 บ้านควนคูหา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020070 บ้านดอนนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020072 บ้านตลาดนัดคลองขุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020080 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020084 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010029 วัดควน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010041 บ้านท่าชะเมา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010043 วัดศรีสุดาจันทร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010045 บ้านนอก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010046 บ้านปุลามาวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010048 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010051 บ้านบางหมู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010052 บ้านคลองต่ำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010011 ชุมชนบ้านยูโย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010018 บ้านปะกาลิมาปุโระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010028 บ้านสะบารัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010103 บ้านตูเวาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010111 บ้านท่าพง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010122 บ้านบือเจาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010124 บ้านโต๊ะตีเต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010126 บ้านตาหมน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010132 บ้านยามูเฉลิม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010137 บ้านลางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010140 บ้านดาโต๊ะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010153 พระราชดำริ(ศูนย์ครูใต้)จังหวัดปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020051 บ้านบาโงกาเซาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020054 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020055 บ้านปะกาลือสง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020061 บ้านท่ากำชำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020062 บ้านตันหยงเปาว์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020064 บ้านควนดิน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020069 บ้านบางทัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020078 บ้านค่าย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010033 บ้านราวอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010039 บ้านท่าน้ำตะวันตก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010042 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010047 บ้านหัวคลอง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010049 บ้านเตราะหัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010050 บ้านท่าสู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010054 บ้านคาโต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010001 บ้านกาแลบือซา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010002 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010005 ชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010006 บ้านจะรังบองอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010008 ชุมชนบ้านกรือเซะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010010 บ้านกูวิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010016 บ้านลดา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010019 บ้านกือยา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010021 บ้านปะกาฮะรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010105 บ้านตะโละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010108 ชุมชนบ้านปาตา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010120 ชุมชนบ้านตาแกะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010121 บ้านบางปู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010135 บ้านหนองแรต สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020048 บ้านดอนรัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020052 บ้านโคกหมัก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020067 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020071 รัชดาภิเษก สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020076 บ้านกาหยี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020082 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020083 บ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010035 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010036 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010037 บ้านท่าน้ำ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010055 บ้านพ่อมิ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010012 บ้านบานา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010013 บ้านจือโระ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010020 บ้านกอแลบีเละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010024 บ้านรามง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010101 บ้านมะปริง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010104 บ้านดูซงปาแย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010106 ชุมชนวัดป่าศรี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010107 ชุมชนวัดปิยาราม สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010110 บ้านท่าด่าน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010118 บ้านใหม่ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010119 บ้านตาลีอายร์ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010131 ยะหริ่ง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010133 บ้านมูหลง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020042 บ้านเกาะเปาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020045 บ้านกาแลกุมิ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020049 บ้านปะกาจินอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020058 บ้านเกาะหม้อแกง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020059 บ้านท่ายามู สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020060 บ้านบางราพา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020065 บ้านปะแดลางา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020073 บ้านสายหมอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020074 บ้านแคนา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020075 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020077 พัฒนศึกษา สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010032 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010040 บ้านบางมะรวด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010053 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010004 บ้านคลองมานิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010007 บ้านตันหยงลุโละ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010009 เมืองปัตตานี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010015 ชุมชนบ้านสะนิง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010017 บ้านกาฮง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010022 บ้านบาราเฮาะ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010023 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010025 บ้านรูสะมิแล สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010116 บ้านฝาง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010117 บ้านบากง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010123 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010125 บ้านบาโลย สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010129 บ้านดาลอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010134 ชุมชนบ้านสาบัน สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010136 บ้านแบรอ สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94010138 บ้านบูดี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020044 บ้านคอลอตันหยง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020047 บ้านโคกโตนด สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020053 วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020057 บ้านปรัง สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
94020079 บ้านยาบี สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1