ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
14020172 วัดมฤคทายวัน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020174 วัดเทพมงคล สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020176 วัดวังชะโด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020002 วัดกระแชง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020005 วัดอนุกุญชราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020018 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020029 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020042 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020047 วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020051 วัดแจ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020053 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020063 วัดธรรมนาวา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020064 วัดเปรมปรีชา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020071 วัดชีปะขาว 'รัฐราษฎร์บูรณะ' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020072 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020073 วัดขนอนบ้านกรด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020083 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020084 เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020090 วัดโพธิ์เผือก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020102 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020105 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020107 วัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020110 วัดราษฎร์ปุณณาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020112 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020119 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020154 จุฬาราษฎร์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020163 วัดคู้สลอด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020164 วัดหัวเวียง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020178 วัดเศวตศิลาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020180 วัดสามเพลง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020183 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020014 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020017 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020032 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020033 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020043 วัดบางบาล สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020057 วัดเชิงท่า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020058 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020061 ราษฎร์นิรมิตร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020069 วัดบางเคียน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020070 วัดบ้านกลิ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020075 เจ้าฟ้าสร้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020085 วัดลาดระโหง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020087 วัดสามเรือน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020088 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020096 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020100 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020116 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020117 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020124 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020128 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020144 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020147 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020152 วัดรางจระเข้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020155 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020166 วัดบันไดช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020171 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020184 คชเวกวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020006 วัดศิริสุขาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020009 บ้านเชียงรากน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020012 วัดเทพสนทวารี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020021 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020022 วัดโพธิ์แตงใต้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020023 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020026 วัดโบสถ์สมพรชัย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020031 วัดขุนจ่าธรรมาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020036 วัดบุญกันนาวาส สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020039 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020041 วัดโคก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020044 ประชากรรังสฤษฏ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020045 วัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020049 วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020062 เชียงรากน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020066 ราษฎร์บํารุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020076 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020077 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020078 ปราสาททองวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020079 วัดชุมพลนิกายาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020080 ชุมชนวัดกำแพง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020081 วัดบ้านสร้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020104 วัดลาดชะโด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020109 มาลาอีสงเคราะห์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020127 วิทยานนท์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020133 วัดเจ้าเจ็ดใน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020169 วัดบางซ้ายใน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020170 โคกตาพรหม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020173 วัดสุคนธาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020175 วัดฤกษ์บุญมี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020177 คอตัน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020179 วัดใหม่ต้านทาน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020182 วัดดอนพัฒนาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020007 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020020 วัดทางยาว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020025 วัดเชิงเลน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020028 บางไทร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020055 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020067 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020068 บ้านบางกระสั้น สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020091 วัดดอนลาน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020092 วัดตาลานเหนือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020095 วัดบ้านแค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020101 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020103 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020106 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020108 รอซีดี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020114 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020115 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020125 วัดตรีพาราสีมาเขต สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020126 สัตตปทุมบำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020135 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020140 วัดจรเข้ไล่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020159 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020181 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020010 ศรีบางไทร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020011 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020013 วัดสง่างาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020016 สินสังวาลย์อุทิศ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020027 วัดสนามไชย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020034 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020035 วัดปราสาททอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020037 วัดไทรน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020046 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020050 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020065 วัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020074 วัดสุทธิรุจิราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020082 วัดทำใหม่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020094 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020097 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020111 ประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020120 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020121 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020122 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020129 หงสประภาสประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020132 วัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ์' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020139 วัดปิ่นแก้ว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020145 บ้านแถววิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020148 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020156 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020162 วัดสามตุ่ม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020165 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020008 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020024 วัดไม้ตราสมาชิการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020030 วัดสุนทราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020038 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020054 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020056 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020086 วัดยม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020089 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020093 วัดท่าดินแดง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020098 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020099 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020113 วัดโสภณเจติการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020118 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020123 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020130 วัดลาดประทุมคงคาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020131 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020137 วัดไชยภูมิ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020138 วัดแก้วสุวรรณ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020150 วัดกลาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020151 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020153 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020157 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020161 วัดบ้านแพน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020167 วัดประดู่โลกเชษฐ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2