ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
56010059 บ้านดง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010062 บ้านจำไก่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010071 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010072 บ้านสันจกปก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010074 บ้านค่าบน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010079 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010082 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010086 ชุมชนบ้านห้วยลาน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010089 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010120 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010011 ตำบลสันป่าม่วง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010012 บ้านร่องห้า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010013 บ้านต๊ำพระแล สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010015 ชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010020 บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010021 บ้านตุ่น สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010026 บ้านใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010028 บ้านแม่กา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010030 บ้านห้วยเคียน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010050 บ้านสันป่าถ่อน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010093 บ้านป่าแฝกเหนือ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010096 บ้านดงบุญนาค สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010098 บ้านเหล่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010101 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010106 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010113 บ้านป่าสักสามัคคี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010114 บ้านทุ่งป่าข่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010115 เจริญใจ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010057 บ้านแม่พริก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010073 บ้านค่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010078 บ้านสันป่าหนาด สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010084 บ้านปินเหนือ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010088 บ้านทุ่งต้นศรี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010118 อนุบาลภูกามยาว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010122 บ้านร้อง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010124 บ้านสันป่างิ้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010125 บ้านสันต้นผึ้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010128 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010131 บ้านหนองลาว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010132 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010001 บ้านจำป่าหวาย สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010007 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010024 บ้านสาง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010029 บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010035 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010036 บ้านแม่นาเรือ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010037 บ้านไร่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010038 บ้านแม่นาเรือใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010049 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010091 บ้านสันต้นม่วง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010094 บ้านดงอินตา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010099 บ้านไร่อ้อย สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010103 บ้านหนองสระ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010105 บ้านป่าตึง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010107 ชุมชนบ้านแม่สุก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010116 บ้านป่าแฝกใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010056 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010058 บ้านใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010063 บ้านห้วยทรายเลื่อน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010068 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010069 บ้านปางงุ้น สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010080 บ้านปาง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010083 บ้านปิน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010085 บ้านวังขอนแดง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010117 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010121 บ้านร่องปอ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010126 บ้านอิงโค้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010127 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010129 บ้านกาดถี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010130 บ้านสันต้นแหน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010008 บ้านศาลา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010009 บ้านต๋อม สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010016 บ้านต๊ำเหล่า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010032 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010039 บ้านภูเงิน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010040 บ้านห้วยบง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010041 บ้านป่าคา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010044 บ้านต๊ำดอนมูล สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010045 บ้านต๊ำม่อน สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010048 ชุมชนบ้านแม่ใส สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010051 อนุบาลพะเยา สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010108 บ้านแม่จว้า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010110 บ้านสันขวาง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010112 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010061 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010065 บ้านดอกคำใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010066 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010067 บ้านถ้ำประชาบำรุง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010076 บ้านร่องจว้า สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010077 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010119 บ้านแม่อิง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010002 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010019 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010022 บ้านสันเวียงใหม่ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010025 บ้านโป่ง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010031 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010034 บ้านร่องคำ สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010053 บ้านต๋อมดง สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010102 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. สพป.พะเยา เขต 1
56010109 บ้านแม่จว้าใต้ สพป. สพป.พะเยา เขต 1