ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
66010099 วัดบ้านลำนัง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010103 วัดหนองหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010001 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010006 วัดฆะมัง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010017 บึงสีไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010018 วัดวังมะเดื่อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010021 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010024 บ้านไดชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010027 วัดยางคอยเกลือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010028 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010031 บ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010032 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010033 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สาขาบ้านสระสาลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010046 บ้านวังทับยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010173 บ้านหนองหูช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010174 บ้านนิคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010184 บ้านสระบรเพ็ด สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010188 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010066 วัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010151 บ้านหนองจั่ว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010158 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010118 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010119 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010121 วัดศรีศรัทธาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010123 วัดเนินปอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010126 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010141 วัดวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010145 บ้านหนองโสน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010084 วัดเนินพยอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010086 บ้านหนองพง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010089 บ้านทุ่งประพาส สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010090 บ้านห้วยน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010096 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010109 วัดท่าบัวทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010114 ชุมชนวัดวังจิก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010005 บ้านสวนแตง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010020 อนุบาลพิจิตร สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010022 ชุมชนบ้านวังกลม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010029 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010030 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010041 วัดหาดมูลกระบือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010042 บ้านวังกระดี่ทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010044 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010048 บ้านน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010187 วัดกลางวงศ์มณี สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010059 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010152 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010157 บ้านตลุกหิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010162 อนุบาลสากเหล็ก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010163 บ้านถ้ำคะนอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010167 บ้านคลองทรายใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010132 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010133 วัดจระเข้ผอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010137 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010142 อนุบาลสามง่าม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010148 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010082 บ้านหนองขานาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010083 บ้านนาพิบูลพิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010104 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010107 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010108 บ้านใดโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010113 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010019 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010023 วัดบ้านบุ่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010034 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010035 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010036 พิจิตรอนุสรณ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010039 วัดท่าข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010047 บ้านสายคำโห้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010055 วัดลำชะล่า สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010169 บ้านปลวกสูง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010170 วัดโนนสะเดา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010181 บ้านหนองริ้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010189 วัดโนนป่าแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010057 อนุบาลวังทรายพูน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010076 บ้านหนองพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010153 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010156 บ้านวังทับไทร สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010160 บ้านท่าพิกุล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010164 บ้านปากดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010134 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010135 บ้านโนนไผ่ขุย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010149 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010150 บึงเฒ่าวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010088 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010091 บ้านเนินขวาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010092 บ้านเนินพลวงวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010095 บ้านมาบมะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010102 วัดไผ่รอบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010110 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010111 บ้านบึงโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010016 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010025 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010026 วัดราชช้างขวัญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010050 วัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010051 บ้านเนินยาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010053 บ้านหัวดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010175 บ้านหนองขาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010179 บ้านยางสุขวัฒน์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010180 บ้านโนนทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010183 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010185 บ้านบัวยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010186 วัดหนองหลุม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010190 บ้านยางนกกระทุง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010064 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010075 บ้านยางสามต้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010080 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010155 บ้านวังอ้อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010161 บ้านทุ่งสำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010125 บ้านยางห้าหลุม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010144 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010147 บ้านมาบกระเปา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010081 บ้านดงเสือเหลือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010085 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010087 บ้านห้วยคำตาล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010098 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010105 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010002 วัดดงชะพลู สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010004 วัดคลองโนน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010013 วัดวังหูทิพย์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010015 วัดเขารูปช้าง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010043 วัดหงษ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010056 วัดหนองนาดำพิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010168 วัดบ้านนา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010176 บ้านยางตะพาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010178 บึงบัวพิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010060 บ้านทุ่งโม่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010063 วัดหนองจิกเภา สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010065 วัดหนองปล้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010068 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010070 บ้านท่ากระดาน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010071 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010072 บ้านคลองสะแกป่าหวาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010079 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010154 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010166 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010124 บ้านมาบแฟบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010127 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010131 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010146 บ้านป่าแซง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010093 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010106 บ้านหนองหัวปลวก สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010009 วัดดงป่าคำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010010 วัดดงกลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010182 วัดวังตะขบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
66010139 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 1