ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
66020159 วังก้านเหลือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020171 บ้านห้วยตาดำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020173 วัดหนองสนวน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020001 วัดวังไคร้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020008 วัดใหม่สำราญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020011 วัดทับปรู สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020012 บ้านบึงประดู่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020019 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020026 บ้านเนินทราย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020028 วัดท่าปอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020035 วัดโพธิ์ลอย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020130 วัดศรีรัตนวราราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020133 บ้านคลองห้วยหลัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020135 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020137 วัดวังกระชัน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020139 วัดเขาส้าน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020043 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020063 วัดมะกอกงอ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020064 วัดลำประดาเหนือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020068 วัดหนองกอไผ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020099 วัดคงคาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020102 อนุบาลโพทะเล สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020105 บ้านคลองตางาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020162 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020166 วัดหนองง้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020168 บ้านวังบงค์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020002 วัดคลองแขก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020018 บ้านสามบึงบาตร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020023 วัดสัตตวนาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020034 วัดพรหมประสิทธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020036 วัดคลองทองหลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020039 วัดธงไทยยาราม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020114 บ้านเขาโล้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020125 วัดชัยศรี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020134 วัดน้ำเคือง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020141 บ้านหนองจอก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020057 วัดลำประดากลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020059 วัดห้วยเรียงใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020083 วัดบ้านท่านั่ง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020086 วัดทับทิม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020095 บ้านยี่มุ่ย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020176 บ้านไร่ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020004 วัดต้นชุมแสง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020010 วัดพฤกษะวันโชติการาม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020017 บ้านไดกระพังปลา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020020 วัดวังสำโรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020118 วัดเขาทราย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020119 วัดวังหินเพลิง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020121 บ้านหนองจะปราบ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020124 วัดหนองน้ำเต้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020129 วัดป่าเรไร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020054 วัดลำประดาใต้ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020060 วังกรดนุกูลศึกษา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020147 วัดบ้านคลองข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020075 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020082 บ้านเนินแค สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020088 บ้านเนินโพธิ์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020092 วัดบ้านหนองดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020103 วัดโพทะเล สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020164 วัดวังเรือน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020172 ห้วยพุกวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020013 วัดทับหมัน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020021 วัดบึงน้ำกลัด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020029 วัดยางคลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020032 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020128 อนุบาลทับคล้อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020132 วัดไดอีเผือก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020138 สี่แยกเขาดิน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020062 วัดวังตะกู สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020067 วังสำโรง 'ราษฎร์บำรุงวิทย์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020148 บ้านหนองแขม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020150 บ้านห้วงปลาไหล 'สิงหะวิทยา' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020152 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020155 บ้านวังพร้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020081 บ้านวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020084 บ้านท่าบัว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020087 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020107 วัดพร้าว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020165 วัดวังหินแรง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020170 วัดใหม่วังหว้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020175 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020003 วัดคลองคูณ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020006 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020015 วัดคลองข่อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020027 วัดวังหว้า สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020038 วัดเทวประสาท สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020120 วัดวังแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020122 บ้านเขานกยูง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020123 บ้านเขาพระ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020140 บ้านเนินม่วง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020051 อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020153 บ้านบึงลี สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020158 บ้านโป่งวัวแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020080 วัดบ้านห้วยยาว สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020085 วัดหลวง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020093 วัดบ้านพังน้อย สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020100 บ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020106 วัดขวาง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020007 วัดหนองคล่อ สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020025 วัดเขารวก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020031 วัดหนองแก สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020033 วัดป่าแดง สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020037 บ้านห้วงสลิด สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020110 วัดใดวน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020117 วัดลำประดา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020136 วัดบางเบน สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020053 ชุมชนภูมิวิทยา สพป. สพป.พิจิตร เขต 2
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น สพป. สพป.พิจิตร เขต 2