ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
65010074 บ้านเรียงกระดก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010075 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010079 วัดวังแร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010081 วัดหนองอ้อ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010082 วัดแตน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010088 บ้านนาชักหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010096 บ้านใหม่เจริญธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010097 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010104 บ้านคุยยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010105 วัดยางแขวนอู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010106 บ่อวิทยบางระกำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010107 คลองวัดไร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010112 บ้านคุยมะตูม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010114 บ้านประดาประชาราษฎร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010117 วัดปรือกระเทียม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010125 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010126 บ้านหล่ายขานาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010133 วัดหนองนาดงกวาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010135 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010140 บ้านใหม่คลองเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010006 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010018 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010022 จ่าการบุญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010039 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010043 บ้านพลายชุมพล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010050 วัดปากพิงตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010059 วัดเนินมะคึก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010141 บ้านคลองหนองเหล็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010086 บ้านย่านใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010090 บ้านกรุงกรัก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010093 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010098 บ้านหนองนากวางอั้น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010100 บ้านดงยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010113 บ้านบัวจันทร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010128 วัดกรับพวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010130 วัดวังอิทก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010136 บ้านหนองกุลา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010139 บ้านท่าไม้งาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010002 วัดจอมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010008 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010009 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010011 บ้านน้ำดำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010017 บ้านหนองหัวยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010023 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010026 วัดจันทร์ตะวันออก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010031 วัดแหลมโพธิ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010036 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010037 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010042 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010045 บ้านหัววังกร่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010047 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010051 บ้านวังยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010057 วัดท่าโรงตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010060 วัดกรมธรรม์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010061 วัดศรีวนาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010063 อนุบาลพิษณุโลก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010071 วัดหนองขานาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010078 บ้านตระแบกงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010080 วัดห้วงกระได สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010083 วัดหนองพะยอม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010085 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010089 บ้านท่านางงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010094 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010099 วัดดอนอภัย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010103 วัดแหลมเจดีย์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010109 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010115 บ้านคลองเตย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010122 วัดทุ่งชา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010131 วัดกลางสุริยวงศ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010132 นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010001 วัดงิ้วงาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010003 วัดท่าตะเคียน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010010 บ้านร้องยุ้งข้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010019 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010024 วัดอรัญญิก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010025 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010029 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010033 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010034 บ้านดงวิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010038 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010055 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010058 วัดอินทรีย์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010066 วัดตาปะขาวหาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010069 สะพานที่ 3 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010072 วัดคุยขวาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010073 วัดบ้านดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010076 บ้านหนองแพงพวย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010084 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010091 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010092 บ้านคลองน้ำเย็น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010102 วัดวังเป็ด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010116 วัดบึงกอก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010119 บ้านปลักแรด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010121 บ้านหนองแขม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010123 วัดดงโคกขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010124 บ้านพันเสา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010137 วัดบึงบอน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010138 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010012 บ้านหินลาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010014 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010015 วัดจุฬามณี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010016 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010027 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010028 บ้านแม่ระหัน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010030 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010032 วัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010035 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010041 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010052 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010062 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010064 วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010068 วัดสระโคล่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010070 วัดคุยม่วง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010077 วัดพรหมเกษร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010087 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010108 บางระกำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010118 บ้านเสวยซุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010127 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010134 บ้านหนองกรับ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010020 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010021 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010065 วัดมหาวนาราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1