ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
65020116 บ้านหนองขมิ้น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020129 บ้านลำภาศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020133 วัดบ้านมุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020139 บ้านวังดินเหนียว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020141 บ้านไทรดงยั้ง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020001 วัดย่านยาว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020002 ราษฎร์เจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020003 ราษฎร์ดำริ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020012 วัดบึงลำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020020 วัดบางกระทุ่ม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020026 วัดโคกสลุด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020036 วัดสนามคลีตะวันตก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020037 วัดสนามคลีตะวันออก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020039 บ้านโป่งปะ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020040 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020044 ห้วยพลู สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020064 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020068 บ้านคลองดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020072 วัดพันชาลี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020087 บ้านวังพรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020093 บ้านวังดินสอ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020099 บ้านตอเรือ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020107 บ้านหนองพระ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020108 บ้านเจริญผล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020113 วัดปลวกง่าม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020135 บ้านวังขวัญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020136 บ้านเขาเขียว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020015 บ้านท่ายาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020029 บ้านยางโทน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020031 วัดท่ามะขาม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020034 วัดตายม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020052 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020062 บ้านป่าขนุน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020065 บ้านกลาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020071 วัดสุพรรณพนมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020075 บ้านวังไม้ตอก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020078 บ้านถ้ำเต่า สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020081 บ้านดงพลวง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020082 วัดดงข่อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020095 บ้านน้ำพรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020101 วัดทางลัด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020103 บ้านคลองเป็ด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020105 บ้านวังประดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020110 บ้านซำรัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020117 บ้านเขาดิน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020120 บ้านผารังหมี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020127 บ้านผาท่าพล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020131 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020137 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020138 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020011 วัดกรุงศรีเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020016 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020024 วัดสิริสุทธาวาส สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020028 อภัยสุพรรณภูมิ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020049 บ้านดินทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020054 สามัคคีประชาราษฎร์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020057 บ้านหินประกาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020066 บ้านน้ำยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020069 บ้านหนองงา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020080 บ้านเข็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020083 บึงราชนก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020090 บ้านแก่งจูงนาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020102 วัดวังพิกุล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020104 บ้านคลองเมือง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020106 บ้านสะเดา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020112 บ้านน้ำปาด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020119 บ้านโคกวังสาร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020121 บ้านเนินมะปราง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020122 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020006 บ้านวังสาร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020013 วัดแหลมพระธาตุ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020018 บ้านหนองกลด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020027 ประชาสรรค์วิทยา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020030 วัดท่านา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020033 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020035 รัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020041 บ้านปากยาง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020048 บ้านบึงพร้าว สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020059 บ้านซำหวาย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020060 บ้านนาพราน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020070 สามัคคีธรรม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020073 บ้านเนินไม้แดง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020079 บ้านแม่ระกา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020094 บ้านป่ามะกรูด สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020111 บ้านชมภู สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020118 บ้านพุกระโดน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020132 บ้านห้วยบ่อทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020134 บ้านวังโพรง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020007 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020008 บ้านบุใหญ่ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020009 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020010 วัดราษฎร์สโมสร สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020021 ศึกษาลัย สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020053 วัดท่าหมื่นราม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020061 บ้านใหม่พนมทอง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020063 บ้านน้ำริน สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020092 บ้านวังนกแอ่น สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020096 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 2