ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
44010161 บ้านลิ้นฟ้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010162 ขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010170 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010172 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010173 บ้านดอนนา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010187 บ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010193 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010197 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010199 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010065 อนุบาลแกดำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010070 บ้านโสกแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010079 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010082 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010085 บ้านโคกไร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020005 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020010 บ้านโคกกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020021 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020031 บ้านเหล่าโง้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020033 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020053 บ้านฝายป่าบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020055 บ้านไพรวัลย์ปอแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020061 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020066 บ้านหนองสิม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010011 บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010018 บ้านสมศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010025 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010051 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010062 บ้านนาแพงดอนไฮ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010177 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010180 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010182 บ้านโพนงาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010184 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010196 บ้านแสนสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010205 บ้านโขงใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010073 บ้านนาคูณ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020011 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020013 บ้านศาลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020015 บ้านดอนพยอม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020016 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020024 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020037 บ้านบัวมาศ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020041 บ้านแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020049 บ้านเปลือยหนองตูบ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020050 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020051 บ้านหนองโก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010001 บ้านเกิ้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010003 บ้านโขงกุดหวาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010010 บ้านหันเชียงเหียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010013 บ้านหนองตื่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010020 บ้านหัวช้างหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010022 บ้านภูดิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010023 บ้านหนองหิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010034 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010040 บ้านหนองบัวโนนมี้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010050 บ้านร่วมใจ 1 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010061 บ้านจำนัก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010167 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010175 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010188 บ้านใคร่นุ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010189 บ้านท่าขอนยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010192 บ้านหนองอุ่ม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010198 บ้านทัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010200 ชุมชนบ้านมะค่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010204 บ้านยางห่างโนนทัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020001 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020002 บ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020003 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020009 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020019 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020044 บ้านโนนเกษตร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020046 บ้านวังไฮวังทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020048 บ้านวังปลาโด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020052 บ้านหนองคูขาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020060 บ้านหัวนา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020063 บ้านดงมัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010014 บ้านหมี่เหล่าน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010026 บ้านเหล่าหนาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010028 อนุบาลมหาสารคาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010037 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010039 บ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010041 บ้านหนองคูณน้ำจั้น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010042 บ้านโคกบัวค้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010058 บ้านหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010060 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010160 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010183 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010186 บ้านเหล่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010191 บ้านนาสีนวน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010195 บ้านตำแยหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010202 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010208 บ้านนาดีศรีสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010210 ชุมชนบ้านลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010081 บ้านวังแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020012 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020018 บ้านหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020022 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020023 บ้านแก่นเท่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020026 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020034 บ้านเก่าใหม่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020047 บ้านโนนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020062 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020064 บ้านหนองโดนหอกลอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010006 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010012 บ้านติ้วสันติสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010016 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010027 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010031 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010032 บ้านอุปราช สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010055 บ้านนานกเขียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010056 บ้านกุดแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010059 บ้านโคกศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010063 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010165 บ้านเปลือยดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010179 ส้มโฮง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010190 บ้านหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010203 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010067 บ้านหนองเจริญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010068 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010069 ชุมชนบ้านหมากค่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010072 บ้านโคกลิ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010074 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010075 ชุมชนมิตรภาพ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010076 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020006 บ้านฮ่องไผ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020008 บ้านดอนงัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020014 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020020 บ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020029 วัดนาดีวราราม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020032 บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020035 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020056 บ้านหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020057 บ้านดอนบม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010015 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010019 บ้านหนองโจดสวนมอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010029 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010033 บ้านหนองกุงเต่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010038 บ้านหินลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010049 บ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010052 บ้านดงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010054 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010168 บ้านปอแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010169 บ้านดอนหน่อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010174 บ้านเขวาใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010185 บ้านคอกม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010066 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010080 บ้านขอนแก่นตะคุ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010083 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010084 บ้านโพนละออม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020004 บ้านเป้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020025 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020028 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020030 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020038 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020039 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020043 บ้านดอนก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020058 บ้านหนองแก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010002 บ้านท่าปะทายโนนตูม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010005 วันครู 2502 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010007 บ้านเม่นใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010008 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010021 บ้านโคกก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010024 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010036 บ้านดงเค็งดอนหัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010043 ชุมชนบ้านลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010046 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010048 บ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010053 บ้านหนองโพด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010057 บ้านหนองโนอีดำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010163 บ้านไส้จ่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010164 ขามเฒ่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010166 บ้านยางสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010171 บ้านมะกอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010181 บ้านคันธาร์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010201 บ้านไผ่น้ำเที่ยง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010206 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010207 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010209 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010071 บ้านโนนศรีภิบาล สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010077 บ้านหนองขุ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010078 บ้านหนองบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020007 บ้านหนองขามแสบง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020017 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020027 อนุบาลบรบือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020040 บ้านบกพร้าว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020042 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020054 บ้านโสกภารา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020059 บ้านซองแมว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020065 บ้านพงโพด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010004 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010009 บ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร' สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010017 นิคมบ้านหัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010030 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010035 บ้านท่าสองคอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010044 บ้านกุดซุย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010045 บ้านเลิงบ่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010064 บ้านโดท่างาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010176 บ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010178 บ้านโพธิ์เงิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020036 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020045 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010047 บ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1