ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
95010105 บ้านลือมุ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010106 บ้านปุโรง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010108 สันติวิทยา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010004 วังธราธิปวิทยา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010011 บ้านพงยือไร สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010013 บ้านจือนือแร สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010018 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010023 บ้านปาโจ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010025 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010027 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010030 วัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010036 บ้านป่าพ้อ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010037 บ้านปอเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010039 บ้านตาโละ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010041 อนุบาลยะลา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010045 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010051 บ้านกาดือแป สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010058 คุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010061 บ้านพะปูเงาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010069 บ้านปาดาฮัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010070 บ้านบึงน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010074 บ้านพรุ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010076 วัดรังสิตาวาส สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010079 บ้านกือแล สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010083 บ้านปูลัย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010085 บ้านละแอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010090 บ้านยะต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010100 บ้านตะโละสดาร์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010112 บ้านแบหอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010003 ศรีพัฒนาราม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010006 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010008 บ้านบันนังบูโย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010010 ประชาอุทิศ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010014 บ้านบุดี สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010015 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010019 คุรุชนพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010020 บ้านพร่อน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010021 บ้านตาสา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010024 บ้านยะลา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010029 บ้านบาโด สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010032 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010035 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010046 บ้านนิบงพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010048 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010050 บ้านคูวอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010052 บ้านรามัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010056 ธารแร่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010057 บ้านกาลูปัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010060 บ้านแหลมทราย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010062 บ้านเกะรอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010064 บ้านโกตาบารู สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010071 บ้านตะโละหะลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010082 บ้านบาโงย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010084 พัฒนาบาลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010087 บ้านเจาะบือแม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010101 บ้านกือเม็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010103 บ้านกรงปินัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010107 บ้านโฉลง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010110 บ้านสะเอะใน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010001 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010009 บ้านกะตูปะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010012 บ้านรั้วตะวัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010022 บ้านจาหนัน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010028 บ้านทุ่งเหรียง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010031 บ้านต้นหยี สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010033 วัดลำใหม่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010038 บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010042 นิบงชนูปถัมภ์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010044 บ้านธารน้ำผึ้ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010047 บ้านถ้ำศิลป์ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010053 บ้านบือยอง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010055 บ้านกาลอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010072 บ้านจำปูน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010073 บ้านโต๊ะพราน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010086 บ้านบือมัง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010088 บ้านมาแฮ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010089 บ้านปงตา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010091 คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010094 บ้านวังพญา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010095 บ้านอูเป๊าะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010096 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010097 บ้านบูเกะจือฆา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010099 บ้านบูเกะบือราแง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010102 บ้านสะโต สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010104 บ้านตะโละซูแม สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010109 บ้านสะเอะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010111 บ้านกูวา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010002 บ้านตาเซะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010005 บ้านท่าสาป สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010007 บ้านสาคอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010016 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010017 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010026 วัดชมพูสถิต สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010034 บ้านตลาดลำใหม่ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010040 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010043 บ้านเบอเส้ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010049 บ้านกอตอตือระ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010054 บ้านพอแม็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010059 บ้านปาแตรายอ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010063 บ้านนาเตย สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010065 บ้านจะกว๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010066 บ้านกำปงบือแน สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010067 บ้านต้นแซะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010068 บ้านบือเล็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010075 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010077 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010078 บ้านเกียรติ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010080 บือดองพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010081 บ้านยือโระ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010092 บ้านอาเหอูโต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 1
95010093 บ้านตะโละ สพป. สพป.ยะลา เขต 1