ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
95020096 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020097 บ้านยือนัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020101 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020022 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020024 บ้านตะบิงติงงี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020025 บ้านกือลอง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020028 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020029 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020031 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020032 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020033 บ้านคีรีลาดพัฒนา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020035 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020036 บ้านทำนบ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020040 บ้านรานอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020044 บ้านวังหิน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020046 บ้านบันนังกูแว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020048 บ้านกาโสด สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020049 บ้านธารทิพย์ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020051 บ้านบาเจาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020052 บ้านสาคู สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020071 บ้านตาชี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020073 บ้านซีเยาะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020080 บ้านบายอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020081 บ้านลือเน็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020083 ท่าละมัย สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020084 สามัคคี สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020086 บ้านลากอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020092 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020094 บ้านบันนังดามา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020100 บ้านคชศิลา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020020 เขื่อนบางลาง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020021 บ้านสันติ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020023 บ้านฉลองชัย สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020026 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020027 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020034 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020037 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020038 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020039 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020041 บ้านตังกาเด็ง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020043 บ้านป่าหวัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020047 บ้านเจาะปันตัง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020068 บ้านเจาะตาแม สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020069 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020072 บ้านบาโงยซิแน สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020074 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020075 บ้านตันหยง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020076 บ้านลีตอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020077 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020079 บ้านปะแต สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020085 บ้านหลักเขต สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020088 อาสินศึกษา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020089 บ้านยะหา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020090 บ้านพงกูแว สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020091 บ้านละแอ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020093 บ้านเตรียมปัญญา สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020095 บ้านนิบง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020098 บ้านลาแล สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020099 บ้านบาละ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020030 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020042 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020045 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020050 บ้านบางลาง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020067 บ้านปาแดรู สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020070 บ้านกาตอง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020078 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020082 บ้านบาจุ สพป. สพป.ยะลา เขต 2
95020087 บ้านรัตนา สพป. สพป.ยะลา เขต 2