ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
21010114 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010115 วัดชากผักกูด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010118 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010065 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010067 บ้านหลังเขา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010074 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010086 บ้านหนองละลอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010045 บ้านพยูน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010047 วัดประชุมมิตรบำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010051 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010052 วัดคีรีภาวนาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010056 วัดสมบูรณาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010102 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010104 บ้านหมอมุ่ย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010109 บ้านเขาคลองซอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010110 บ้านบึงตาต้า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010002 วัดธงหงส์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010003 บ้านสมานมิตร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010004 บ้านตะพุนทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010007 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010013 วัดปลวกเกตุ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010014 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010018 บ้านเนินเสาธง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010033 วัดในไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010036 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010038 วัดตากวน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010039 บ้านสำนักทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010040 บ้านยายจั่น สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010121 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010122 วัดมาบข่า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010123 วัดกระเฉท สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010060 บ้านบึงต้นชัน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010066 วัดตาขัน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010068 วัดหนองพะวา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010073 วัดบ้านค่าย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010077 วัดปทุมาวาส สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010078 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010079 บ้านมาบป่าหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010082 บ้านหนองฆ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010048 วัดเนินกระปรอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010050 วัดพลา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010053 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010090 บ้านคลองกรำ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010091 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010092 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010094 บ้านมาบเตย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010111 บ้านหนองไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010008 วัดท่าเรือ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010009 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010017 วัดยายดา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010023 บ้านเขาวังม่าน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010025 วัดเนินพระ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010027 วัดกรอกยายชา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010028 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010029 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010042 วัดห้วยโป่ง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010112 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010116 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010063 วัดหนองตะแบก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010064 ชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010069 บ้านคลองยายเมือง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010070 บ้านเขาหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010071 บ้านชากมะหาด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010075 บ้านหนองสะพาน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010080 วัดหนองกรับ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010081 บ้านคลองขนุน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010084 วัดดอนจันทน์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010085 วัดละหารไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010089 บ้านมาบตอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010046 วัดบ้านฉาง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010055 วัดสระแก้ว สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010093 บ้านปลวกแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010096 บ้านสะพานสี่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010097 บ้านห้วยปราบ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010100 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010108 บ้านคลองน้ำแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010021 วัดนาตาขวัญ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010022 บ้านชะวึก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010024 วัดน้ำคอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010032 วัดเภตราสุขารมย์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010034 วัดเขาสำเภาทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010037 บ้านมาบตาพุด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010041 วัดธรรมสถิต สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010044 วัดมาบชลูด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010117 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010119 บ้านหนองระกำ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010120 ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010059 วัดห้วงหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010061 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010062 บ้านเขาลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010076 วัดเกาะ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010083 บ้านท่าเสา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010049 บ้านเขาห้วยมะหาด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010054 บ้านคลองบางไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010057 วัดสำนักกะท้อน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010058 วัดชากหมาก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010095 บ้านมาบยางพร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010099 บ้านแม่น้ำคู้ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010101 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010105 บ้านปากแพรก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010001 วัดแกลงบน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010005 บ้านไร่จันดี สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010006 บ้านเขายายชุม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010010 วัดบ้านดอน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010011 บ้านหนองจอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010012 วัดเกาะกลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010015 วัดตะพงนอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010019 ชุมชนวัดทับมา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010020 อนุบาลระยอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010026 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010035 เกาะแก้วพิศดาร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010043 วัดชากลูกหญ้า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010113 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010088 วัดหนองกระบอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010031 บ้านตะเกราทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1